Informaţii de bază despre Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă

Situațiile de Urgență:

Situațiile de urgență sunt evenimente neașteptate sau periculoase care necesită răspuns imediat. Acestea pot include accidente grave, dezastre naturale, incendii, atacuri teroriste sau alte incidente care pun în pericol viața sau proprietatea. Este important să aveți un plan de urgență și să știți cum să reacționați adecvat în astfel de situații.

Adăpostirea:

Este o măsură specifică de protecție a bunurilor materiale și a valorilor culturale în timpul ostilităților militare și al situațiilor de urgență. Scopul este să minimizeze efectele negative asupra acestor bunuri și să asigure securitatea acestora în fața riscurilor și amenințărilor.

Alarmarea:

Reprezintă transmiterea mesajelor și semnalelor de avertizare către populație cu privire la iminența producerii unor dezastre sau a unui atac aerian. Autoritățile administrației publice centrale sau locale sunt responsabile pentru alarmarea populației prin mijloace specifice, bazându-se pe informațiile primite de la structurile abilitate.

Înștiințarea:

Este activitatea de transmitere a informațiilor autorizate despre iminența producerii sau producerea dezastrelor și/sau a conflictelor armate către autoritățile administrației publice centrale sau locale. Scopul este evitarea, surprinderea și implementarea măsurilor de protecție. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sau serviciile de urgență profesioniste sunt responsabile pentru înștiințarea autorităților, bazându-se pe informațiile primite de la populație sau de la structurile de monitorizare a riscurilor.

Dezastru:

Eveniment datorat riscurilor naturale sau provocate de om, generând pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului. Prin amploare, intensitate și consecințe, depășește nivelurile de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situațiilor de urgență.

Responsabilitățile Cetățenilor:

Cetățenii au obligația să respecte și să aplice normele și regulile de prevenire și comportare în cazul situațiilor de urgență stabilite de autoritățile administrației publice. De asemenea, ei trebuie să pună în aplicare măsurile dispuse de autorități pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

Gestionarea situațiilor de urgență implică eforturi coordonate ale autorităților și cetățenilor pentru protejarea vieților și a bunurilor în fața amenințărilor iminente. Este esențial ca fiecare individ să își asume responsabilitatea în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență pentru a contribui la siguranța și securitatea colectivă.

Contact Instituții Abilitate în Caz de Urgență:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Matei Basarab" Județul Olt
Tel: 0249.432211
Fax: 0249.432288
Adresă: Slatina, Str. Tipografului nr. 7
E-mail: [email protected]

Consiliul Județean Olt
Adresă: Slatina, B-dul A.I. Cuza, Nr. 14
Telefon: +40-249-431080
Fax: +40-249-431122
Web: http://www.cjolt.ro
E-mail: [email protected]

Numărul Unic 112 în Situații de Urgență:

Numărul unic de urgență, 112, trebuie apelat imediat în cazul oricărui incident care poate genera o situație de urgență. Acesta este valabil în toate statele membre ale Uniunii Europene și poate fi apelat gratuit de pe orice telefon, fix sau mobil, inclusiv în România. Este rezervat apelurilor de urgență și asigură acces rapid la serviciile de Ambulanță, Poliție, Pompieri sau Jandarmerie.

La apelarea numărului 112, este esențial să rămâneți calm, să răspundeți clar la întrebările operatorului, să descrieți succint evenimentele și să oferiți adresa precisă. Respectarea indicațiilor operatorului și menținerea deschisă a convorbirii până la sosirea echipajelor de intervenție sunt cruciale.

Apelurile abuzive la 112 pot avea consecințe grave, iar convorbirile sunt înregistrate în sistemul 112.