Ce ştim despre…


Criză?
Cuvântul «criză» are ca rădăcină greces-cul «krinein» (a decide). A fost deseori folosit în trecut pentru a descrie faza decisivă, în bine sau rău, produsă pe parcursul unei boli. Este aproape imposibil să cuprinzi toate aspectele unei crize într-o singură definiţie.

În general, pe planul relaţiilor internaţio-nale, criza este asociată evenimentelor cu implicaţii politice, econo-mice, financiare sau militare DETALII...

Ce este alarmarea?

Transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenţa pro-ducerii unor dezastre sau a unui atac aerian.

Alarmarea populaţiei se  realizează de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, prin mijloacele specifice, pe baza înştiinţării primite de la structurile abilitate.


Inscriere la Newsletter

Pentru a primi cele mai importante informatii.

RSS - Situatii de urgenta