Ce ştim despre…


Criză?
Cuvântul «criză» are ca rădăcină greces-cul «krinein» (a decide). A fost deseori folosit în trecut pentru a descrie faza decisivă, în bine sau rău, produsă pe parcursul unei boli. Este aproape imposibil să cuprinzi toate aspectele unei crize într-o singură definiţie.

În general, pe planul relaţiilor internaţio-nale, criza este asociată evenimentelor cu implicaţii politice, econo-mice, financiare sau militare DETALII...

Evaluarea activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab“ al judeţului Olt în anul 2017

1. INTRODUCERE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab”al jud. Olt, funcţionează ca structură integrată, componentă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab” al judeţului Olt, are în compunere 17 structuri funcţionale iar ca subunităţi de intervenţie - Detaşamentul de pompieri Slatina cu  Garda de intervenţie Balş,  Detaşamentul de pompieri Caracal cu Gărzile de intervenţie Osica de Sus, Stoeneşti şi Vişina , Staţia de pompieri Scorniceşti

 

2. OBIECTIVE INSTITUŢIONALE

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei în  anul 2017, care a capacitat resursele umane, materiale şi financiare avute la dispoziţie, a fost îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul alinierii la standardele impuse de statutul de ţară membră a Uniunii Europene.

 

3. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE

În anul 2017 activitatea de management resurse umane s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurându-se stabilitatea cadrelor militare în funcţiile pentru care au fost emise ordine de personal, realizându-se o încadrare foarte bună a posturilor aflate în statul de organizare al unităţii, reprezentând un procent de încadrare de 94,73%.

În cursul anului 2017 au avut loc 37 modificări în dinamica resurselor umane la nivelul unităţii, s-au organizat concursuri pentru ocuparea a 10 posturi de conducere şi 4 posturi de execuţie.

În această perioadă 124 cadre ale unităţii au urmat cursuri, pe linie de specialitate.

Pentru concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale – sesiunea 2017, au depus cereri de înscriere un număr de 55 de candidaţi şi dosarul complet 51 (20-Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti, 5-Academia Tehnică Militară, 4-Academia Forţelor Terestre, 22-Şcoala de Subofiţeri de Pompieri Boldeşti )

Pe linia prevenirii riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor nu au fost probleme deosebite - unitatea nu s-a înregistrat cu accidente de muncă.

În anul 2017, personalul cu atribuţii de control din cadrul inspectoratului a executat 37 controale tematice şi  92 controale inopinate, urmărindu-se în principal:

-  executarea sarcinilor din planurile de muncă trimestriale;

-  pregătirea pentru intervenţie a subunităţilor;

-  organizarea serviciului de permanenţă, la nivelul structurilor;

-  organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a personalului;

- îndrumarea şi sprijinirea comandanţilor de subunităţi în vederea gestionării eficiente a activităţilor din subunităţi.

În urma controalelor au fost stabilite măsuri de remediere a neajunsurilor, care au fost aduse la îndeplinire în termene ordonate.

 

4. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ

La baza activităţii desfăşurate de Centrul Operaţional al I.S.U. Olt, a stat implementarea legislaţiei privind managementul situaţiilor de urgenţă, armonizarea şi aplicarea în practică a acesteia, precum şi perfecţionarea continuă a activităţii de organizare, pregătire şi desfăşurare a intervenţiilor pe tipuri de riscuri, în condiţii de eficienţă şi securitate, cu forţele şi mijloacele avute la dispoziţie.

Scopul activităţilor a fost orientat spre atingerea obiectivului specific al compartimentului si anume gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă a activităţilor de monitorizare, evaluare înștințare avertizare prealarmare alertare și coordonare tehnică operațională a intervențiilor pentru gestionarea situațiilor de urgență

În acest scop au fost executate 128 recunoaşteri în teren, au fost întocmite 101 fişe operative , 8 planuri operative de intervenţie şi au fost executate 53 exerciţii.

Pregătirea personalului prin exerciţii, s-a executat în scopul verificării capacităţii organizatorice şi de comandă, menţinerii cooperării cu celelalte forţe participante la intervenţie şi antrenării efectivelor proprii în condiţiile specifice obiectivelor din zona de competenţă.

 

În anul 2017 inspectoratul a desfăşurat un nr. de 8 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren  la:  

•Exerciţiu de testare a planului de urgenţă externă la SC ALRO SA Slatina;

•Exerciţiu la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

•Exerciţiu la Staţia CFR Caracal;

•Exerciţiu de protecţie şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică , în urma unui accident nuclear produs la CNE Kozlodui- Bulgaria;

•Exerciţiu la SC Sovecord Internaţional SA;

•Exerciţiu în cazul producerii unui seism cu efecte majore în oraşul Balş;

•Exerciţiu în cazul producerii unui incendiu la Colegiul Naţional Radu Greceanu din Slatina;

•Exerciţiu la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina..

 

În cadrul tuturor acestora, s-a urmărit atât modul de intervenţie cât şi cooperarea cu celelalte forţe şi mijloace angrenate în intervenţia în situaţii de urgenţă (poliţie, jandarmi, servicii publice voluntare, serviciul de ambulanţă, unitatea primiri urgenţe Slatina, crucea roşie şi structurile MApN din Garnizoana Caracal). 

În perioada 14.06.2017–16.06.2017 în municipiul Slatina s-a desfășurat  Competiţia naţională de descarcerare şi de acordare a primului ajutor calificat- faza zonă,  la care au participat echipe din cadrul ISU Dolj, ISU Argeș,ISU Gorj, ISU Mehedinți și ISU Valcea. La proba de prim ajutor calificat, echipajul din cadrul ISU Olt a obținut locul I, reprezentând județul nostru în perioada 05.07.2017-07.07.2017 la faza națională a competiției desfășurată la București.

În ceea ce priveşte situaţia operativă, în anul 2017 ISU Olt a fost solicitat să intervină la un număr de 8545 evenimente, faţă de 7906 de evenimente în anul 2016  creşterea procentuală fiind  de   8,08 %.

 

Situaţia pe tipuri de riscuri se prezintă astfel :

•Incendii = 1024 intervenţii;

•Asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat = 5531 intervenţii

•Protecţia comunităţilor = 1657 intervenţii;

•Asistenţă persoane = 142 intervenţii;

•Alte situaţii de urgenţă = 88 intervenţii;

•Exerciţii tactice = 53 exerciţii;

•Alte intervenţii = 50 intervenţii

 

Raportat la domeniul de activitate al obiectivelor afectate s-au înteregistrat:  

•374 incendii la gospodării, anexe, bunuri ale populaţiei

•40  incendii la domeniul public al statului

•3 incendii la domeniul privat al statului

•44 incendii la domeniul privat român şi străin, 

•2 incendii la domeniul privat mixt 

•561 incendii s-au produs la vegetaţia uscată, mirişti etc.

 

Principalele cauze care au dus la favorizarea incendiilor , au fost :

•Instalaţii electrice defecte, Echipamente electrice improvizate Aparate electrice sub tensiune = 124

•Sistem de încălzire defect, Mijloc de încălzire improvizat/nesupravegheat, Coş, burlan defect = 79

•Jocul copiilor cu focul = 12

•Foc deschis în spaţii deschise = 95

•Acţiune intenţionată = 39

•Alte împrejurări = 675

 

În urma incendiilor, valoarea estimată a pagubelor este de cca. 7.182.010 lei , iar  valoarea   estimată a bunurilor salvate este de aproximativ 33.298.650 lei.

Pe timpul acţiunilor de intervenţie au fost salvate  81 persoane, 69 adulţi şi 12 copii, precum şi 464 animale.  

În perioada analizată echipajele SMURD au participat la 5531 intervenţii din care 5511 intervenţii de prim ajutor calificat  şi  20 intervenţii la descarcerare. În urma acestora au fost asistate medical 5723 persoane din care 5438 adulţi şi 285 copii.

Pe parcursul anului, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au participat la 327 intervenţii, din care 262 intervenţii au fost în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, iar la 65 intervenţii singure.

Dispeceratul integrat, a asigurat gestionarea a 17107 apeluri de urgenţă specifice direcţionate de S.N.U.A.U. 112, şi monitorizarea a 2079 transporturi speciale.

De asemenea fluxul informaţional decizional a fost realizat la nivel optim atât prin coordonarea oportună şi eficientă a forţelor şi mijloacelor angrenate în executarea celor 8.545 evenimente,  cât şi prin gestionarea a   12.130 documente cu caracter operativ tranzitate prin sistemele existente în dispecerat precum şi transmiterea a 149.500 SMS-uri.

Ca intervenţii deosebite putem aminti incendiul produs în data de 13.02.2017 la un operator economic din mun. Slatina, în urma căruia au ars materiale plastice(plastisol cca 21 tone, bidoane plastic cca 2 tone, măcinătură ABS cca 5,5 tone, polistiren cca 0,7 tone, PVC cca 0,4 tone, plexiglas cca 0,35tone, alte materiale plastice cca 7tone), tuburi sprai/deodorante cca 0,5 tone, carton cca 2tone, paleți de lemn cca 40buc, un motostivuitor, deșeuri ambalaje plastic - cosmetice și deșeuri menajere cca 5t;

S-au degradat pereții întregii construcții, tavanul halei s-a prăbușit pe cca 150mp, două mori de macinat plastic, un compresor, un tocător plastic, un circular, tocaria metalică. 

Pentru lichidarea incendiului au fost necesare forţe din cadrul Det. Slatina, G. Balş, St. Scorniceşti, precum şi forţe din cadrul serviciilor private pentru situaţii de urgenţă SC TMK-ARTROM şi S.C. Centrul Rivergate S.R.L., mulţumindu-le pentru sprijin cu acesată ocazie.

Un alt eveniment deosebit este  incendiul produs în data de 05.08.2017 la un depozit de băuturi alcoolice şi nonalcoolice,  în urma căruia au ars bunurile din interiorul halei pe cca 600 mp, ( băuturi alcoolice şi nonalcoolice, documente de gestiune, calculatoare, imprimante etc) şi  două  motostivuitoare , iar pentru lichidarea incendiului au acţionat forţe din partea Det. Slatina şi SPSU Rivergate Slatina.

Putem amintii și intervenția în urma unui accident rutier produs pe DN 54, pe raza localității Osica de Sus în data de  08.02.2017 în care a fost implicat un autocar ce transporta 18 persoane și cel din  24.04.2017 produs pe raza localității Bobicești (DN 65 – Pădurea Saru), urmare a coliziunii dintre un autotren și 2 autoturisme, soldat cu 6 victime, din care 5 foarte grave.

La toate aceste intervenţii, ne-am bucurat de un real sprijin  din partea IPJ şi IJJ Olt, Serviciul Judeţean de Ambulanţă precum şi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai mass-mediei, care au prezentat obiectiv desfăşurarea evenimentelor.

Secretariatul tehnic permanent al CJSU a acţionat pentru asigurarea funcţionării optime a organismului interinstituţional de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă, a urmărit asigurarea permanentă a fluxul informaţional – decizional şi a elaborat sau actualizat documentele şi planurile de intervenţie / acţiune pentru asigurarea unui răspuns oportun în situaţii de urgenţă.

 

INSPECŢIA DE PREVENIRE

Analiza situaţiei operative 2016, ne-a condus în anul 2017 spre prioritizarea acţiunilor de control şi  orientarea activităţii specifice  spre administraţiile locale, proprietarii de terenuri agricole ori forestiere şi determinarea acestora să respecte legislaţia actuală. S-a dispus ca primarii localităţilor rurale cu precădere să planifice şi să desfăşoare,  activităţi preventive pe segmentul arderilor necontrolate, informarea cetăţenilor despre modul de comportament preventiv în ceea ce înseamnă activităţile proprii în gospodăriile cetăţeneşti, iar aceste aspecte au fost analizate pe timpul controalelor la localităţi. S-a urmărit şi asigurarea zilnică a unui număr de membrii SVSU care să asigure intervenţia la nevoie pentru stingerea incendiilor. 

Efectiv activităţile de control 2017, s-au materializat prin 1093 controale   şi 24 audituri de supraveghere a persoanelor autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor. Au fost evaluaţi 480 operatori economici, 401 instituţii şi 59 localităţi. În urma acestor controale preventive, au fost identificate 5399 deficienţe de la legislaţia psi, din care: 4997 număr deficienţe noi constatate ori constatate şi înscrise în documentele de control anterioare, 402 număr deficiente soluţionate pe timpul controalelor.                

1013 nereguli au fost sancţionate, 785 cu avertisment şi 246 cu amendă în cuantum de 673052 lei. Numărul  sancţiunilor  aplicate persoanelor fizice a fost de 887 iar persoanelor juridice 140. Un număr de 13 procese verbale de constatare şi sancţionare au fost transmise la executare silită din care 5 la persoane fizice şi 8 la persoane juridice. Nu am avut procese verbale de sancţiune  contraenţională, anulate de insanţă din cauza viciilor de formă. 

În anul 2017, au fost controlate 104 obiective de patrimoniu dintre care 83 lăcaşe de cult şi 21 clădiri cu funcţiuni mixte ( 4 sedii de primării, 6 clădiri de cultură, 1 şcoală, 1 corp clădire contabilitate spital, 1 casă memorială şi 8 societate comerciale).

Este de menţionat că nu avem înregistrate incendii la clădiri înscrise în lista de patrimoniu naţional.

În anul 2017  au fost planificate şi s-au desfăşurat 5 controale tematice (împreună cu reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt şi ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Olt)la  operatorii economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase   şi s-a efectuat vizita pe amplasament 

În ceea ce priveşte analiza şi verificarea documentaţiilor tehnice în vederea emiterii actelor specifice de autoritate, personalul compartimentului avizare-autorizare a analizat un număr de 557 solicitări, fiind soluţionate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

     În domeniul securităţii la incendiu au fost înregistrate un număr de 539 solicitări, fiind soluţionate astfel:

-102 avize de securitate la incendiu;

-32 autorizaţii de securitate la incendiu;

-78 respingeri avize de securitate la incendiu;

-32 respingeri autorizaţii de securitate la incendiu;

-28 adrese comunicare documente lipsă aviz de securitate la incendiu;

-32 adrese comunicare documente lipsă autorizație de securitate la incendiu;

-118 adrese de comunicare privind neîncadrarea unor obiective de investiţii în categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

-102 puncte de vedere privind obligativitatea obţinerii de către solicitanţi a avizelor sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu precum şi asupra unor documentaţii privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

-15 sunt în curs de soluţionare; 

În domeniul protecţiei civile au fost înregistrate un număr de 18 solicitări, fiind soluţionate astfel: 

-2 avize de protecție civilă;

-3 respingeri avize de protecție civilă;

-4 adrese comunicare documente lipsă autorizație de protecție civilă;

9 adrese de comunicare privind neîncadrarea unor obiective de investiţii în categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind protecția civilă;

 

ACTIVITATEA DE INFORMARE PREVENTIVĂ

În cadrul activităţilor de informare preventiva pentru anul 2017, direcţiile principale de acţiune au cuprins informarea cetatenilor privind protejarea si comportarea in cazul unei situatii de urgenta, incendii, cutremure, inundatii, alenecari de teren.

De-a lungul anului s-au desfasurat mai multe campanii de informare ale IGSU in parteneriat cu E-On si Delgaz Grid printre care :

•Campania “ Nu tremur la cutremur”

•Campania”RISC –“Siguranta nu e un joc de noroc “ care se desfasoara pe mai multe areale astfel : Scapa de cosmarul intoxicatiilor cu gaze, Cum sa plasezi detectoarele de gaz si incendiu pentru siguranta familiei tale, Nu lasa viata sa devina o amintire. Spune nu improvizatiilor, Renunta la improvizatii cat mai ai timp!, Nu deveni victima neglijentei!, Improvizatiile si suprasolicitarea instalatiilor electrice genereaza 170 victime/an, Curata si repara cosul de fum !

•Campania “FOC”- 1 copil pe saptamana arde in Romania. Nu-ti lasa copilul singur in casa.

In urma acestor campanii de informare preventiva desfasurate la nivelul judetului Olt s-au distribuit 90 de brosuri, 787 de afise,  16309 pliante. 

Activitatea de informarea preventivă desfășurată prin intermediul mass-media locală s-a concretizat prin: 64 articole în presă, 15 știri radio și 31 știri TV şi  20 materiale in presa on line.

Instruiri realizate la operatori economici 517 cu 2960 participanţi, la instituţii 275 cu 1550 particpanţi şi la localităţi 64 cu 641 participanţi. La aceste activităţi s-a urmărit transmiterea de informaţii şi mesaje prin care să se dezvolte atitudini şi comportamente preventive salvatoare din situaţii de urgenţă. Au fost realizate 12 acţiuni prin puncte de informare preventivă, 14 lecţii de educaţie   

Asistenţa tehnică de specialitate acordată pe timpul controalelor şi/sau la solicitările terţelor personae, este materializată în 30 de astfel activităţi pe segmental avizare/autorizare şi 301 activităţi pe segmental prevenirea incendiilor.

Au fost organizate şi desfăşurate un număr de 329 exerciţii alarmare, evacuare şi iterveţie la locul de muncă, cu 19814 particiaţi, 33 exerciţii, aplicaţii şi instruiri cu SVSU/SPSU.

       PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE ŞI REZILIENŢA COMUNITĂŢILOR

Activităţile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă din judeţul Olt au fost planificate, organizate şi desfăşurate conform Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al judeţului Olt,

Acestea au presupus :

-instructaje cu preşedinţii CLSU, cu şefii centrelor operative inspectorii de protecție civilă ai UAT- urilor, directorii unităţilor de învăţământ; 

-Convocări cu şefii SVSU, cu şefii SPSU, cu conducării operatorilor economici sursă de risc

-Acţiuni „Ziua Porţilor Deschise” defăşurate cu diferite ocazii

Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a preșcolarilor, elevilor și studenților, a beneficiat de o atenție deosebită şi au vizat următoarele aspecte:

–Planificarea, organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare cu tematică de specialitate, „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”;

–Sprijirea unităților de învățământ în organizarea şi desfăşurarea exercițiilor de evacuare în situații de urgență (incendiu, seism) 

–Organizarea și desfășurarea de activităţi de informare și educare preventivă în cadrul Programului Național “Școala altfel”;

–Eficientizarea activităților de pregătire a preșcolarilor și elevilor prin încheierea de 57protocoale de colaborare cu instituțiile de învățământ din județ. 

–Acordarea asistenţei de specialitate în domeniul situaţiilor de urgenţă, personalului didactic si nondidactic din cadrul unitătilor de ănvățământ

În vederea obţinerii avizelor de înfiinţare și pentru sector de competență, în conformitate cu O.M.A.I. nr. 96/2016, au fost desfășurate activități de îndrumare în teren a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în scopul conștientizării factorilor de decizie de la nivelul localităților referitor la necesitatea efectuării de demersuri pentru respectarea criteriilor de performanță.

       COMPARTIMENTUL COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Pe parcursul anului 2017 s-a asigurat transmisia de date, la nivelul inspectoratului, în cadrul tuturor sistemelor de comunicaţii voce şi date, precum şi coordonarea activităţii de monitorizare a traficului radio şi a disciplinei radio în reţelele de radiocomunicaţii mobile de conducere şi cooperare.

A fost asigurată funcţionarea permanentă şi de calitate a sistemului informatic organizat, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă.

   

SERVICIUL LOGISTIC

Activitatea logistică a avut ca obiectiv primordial asigurarea materială a structurii, concomitent cu gestionarea  legală a resurselor avute la dispoziţie.

Astfel, prin corelarea optimă a actului decizional şi modalităţile de finalizare a acestuia, s-au asigurat, în limita fondurilor alocate, atât mijloacele tehnice necesare îndeplinirii misiunilor specifice, cât şi condiţiile de  echipare, cazare a efectivelor şi depozitare a tehnicii de intervenţie.

    In anul 2017 au fost primite de la I.G.S.U. o motopompă remorcabilă de mare capacitate, un autocamion cu sistem hidraulic de încărcare /descărcare, un container suport logistic al intervenţiei tip I, căutare – salvare., 3 complete de scufundare tip uscat şi 3 complete de scufundate tip umed, necesare echipei specializate de scafandrii, care a fost completată cu 3 subofiţeri scolarizaţi la centru de pregătire Constanţa cu sprijinul Consiliului Judeţean Olt.

Alte activităţi :

-s-a desfăşurat procedura de achiziţie directă pentru achiziţionarea a două  bărci a 4 persoane cu rame şi a unui echipament de intervenţie combinat tip Hooligan;

-s-a desfăşurat procedura de achiziţie şi s-a achiziţionat contractul de lucrări având ca obiect „Garaj autospeciale din elemente de construcţie uşoară la sediul I.S.U Olt în valoare de 274.030 lei.

-s-au efectuat lucrări de întreţinere şi reparaţii curente în regie proprie (montaj uşi secţionate la garajul inspectoartului, pavare alei, montaj şi punere în funcţiune a rezervoarelor supraterane de carburanţi, etc)

 

UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE

În execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, obiectivul fundamental al managementului financiar-contabil a fost stabilirea permanentă şi propunerea spre aprobare a priorităţilor esenţiale, respectarea prevederilor legale referitoare la gestionarea şi buna gospodărire a banului public, prevenirea şi înlăturarea abaterilor de la dispoziţiile legale, întărirea disciplinei financiare de plan şi contractuale, diminuarea formelor de păgubire a patrimoniului instituţiei şi asigurarea condiţiilor de răspuns în situaţii de urgenţă.

Creditele deschise la titlul II – bunuri şi servicii, în  cursul anului 2017, bugetul executat  este de 1.148.800,00 lei au asigurat strict acoperirea costurilor privind  întreţinerea şi menţinerea stării de operativitate a inspectoratului.

 

DOMENIUL JURIDIC

În acest an, s-a urmărit asigurarea de consultanţă, asistenţă şi reprezentare, apărarea drepturilor şi intereselor legitime în raporturile cu autorităţi publice, instituţii, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

 

Astfel în anul 2017, au fost elaborate şi formulate acţiuni, întâmpinări, căi de atac şi au fost exercitate mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor instituţiei într-un număr de 20 cauze civile (10 cauze fiind nou înregistrate) la instantele judecatoresti.   

 

5.  SUPORT DECIZIONAL

Din punct de vedere tehnic, la nivelul ISU Olt, suportul decizional este eficientizat prin utilizarea permanentă a unor aplicaţii informatice, a reţelelor de telefonie şi fax şi a sistemelor de transmisie radio a datelor şi informaţiilor de interes operativ, funcţia decizională, pe niveluri de competenţă, fiind exercitată având ca fundamentare, întregul bagaj de elemente operative şi reglementative necesare elaborării şi implementării unor decizii oportune şi eficiente pentru gestionarea atribuţiilor din competenţă.

De asemenea caracterul operativ al elaborării deciziilor este asigurat prin utilizarea bazelor de date operative completate şi accesate până la nivelul IGSU şi alte instituţii de nivel ierarhic superior cu responsabilităţi în gestionarea activităţilor şi acţiunilor din competenţă.

 

6. COOPERARE  INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

În vederea gestionării tuturor tipurilor de riscuri cu arie de manifestare pe teritoriul judeţului Olt, inspectoratul a acţionat permanent pentru o cooperare proactivă cu structurile de management al situaţiilor de urgenţă, la toate nivelurile. 

La nivelul judeţului Olt, cooperarea interinstituţională în domeniul situaţiilor de urgenţă este bine organizată, toate instituţiile cu responsabilităţi în identificarea riscurilor şi limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, acţionând cu celeritate pentru îndeplinirea funcţiilor atribuite în scopul asigurării sau restabilirii stării de normalitate. Este de menţionat faptul că, la nivel interinstituţional, a fost dezvoltat şi aplicat un mod de acţiune bine coordonat, fundamentat pe relaţionarea directă şi un mod de lucru în echipă. 

În acest sens , având în vedere caracterul operativ al activităților şi măsurilor cu aplicare imediată, precum şi nevoia de acţiune în sistem integrat a tuturor resurselor , prin prisma creşterii eficienţei în gestionarea situaţiilor de urgenţă în responsabilitate comună , dispeceratul integrat ISU – SAJ Olt reprezintă un aspect motivaţional în dezvoltarea acestui item interinstituţional de prim răspuns.

Tot în acest context, putem sublinia şi buna colaborare cu reprezentaţii mass-mediei, care au prezentat cu acurateţe, şi în mod obiectiv principalele acţiuni desfăşurate în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

     

7.  MANAGEMENTUL COMUNICARII

Activitatea de informare şi relaţii publice a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt, a fost organizată şi desfăşurată în scopul creșterii gradul de transparenţă a activităţilor publice specifice inspectoratului prin întocmirea şi difuzarea către mass-media a 20 de buletine de presă, ce au avut ca subiecte intervenţii, exerciţii şi aplicaţii, măsuri de prevenire a diferitelor situaţii de urgenţă, activităţi precum Ziua Porţilor Deschise, Ziua Pompierilor din România, Ziua Protecției Civile.

În urma difuzării celor 20 buletine de presă și a răspunsurilor date solicitărilor venite din partea mass – media,  în presa scrisă locală, regională și centrală au apărut un număr de 2391 articole, au fost difuzate 489 ştiri la posturile de televiziune și 130 de ştiri  la posturile de radio locale şi centrale. 

În relaţia cu presa locală, s-a asigurat fluxul informaţional transparent şi echidistant, iar prin buna colaborare cu omologii din cadrul Instituţiei Prefectului, IPJ Olt, IJJ Olt şi STPF Olt, s-au pus bazele unei acţiuni permanente de deschidere şi interes faţă de solicitările mass-media.

 

8.OBIECTIVE 2018

    Ca principale obiective propuse pentru anul în curs putem enumera :  

•Implementarea unui sistem radio de cooperare interinstituţională specifică manifestării riscului, la nivel judeţean; 

•Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor de pregătire, reacţie şi refacere în urma dezastrelor naturale sau antropice prin interconectarea pe diferite nivele de competenţă şi responsabilitate.

•Continuarea demersurilor pentru creșterea rolului de autoritate publică a instituţiei și sporirea nivelului de securitate al cetăţeanului;

•Reducerea numărului de incendii la locuinţe/gospodării cetăţeneşti şi de victime

rezultate din acestea, precum și la miriști, terenuri virane, fond forestier.

•Reducerea numărului obiectivelor puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu.

•Identificarea posibilităţilor de operaţionalizare a unor puncte de lucru care acopere nevoile operative din  judeţ

•Reorganizarea raioanelor de intervenţie şi reanalizarea/realizarea planurilor comune de intervenţie în funcţie de concluziile rezultate în urma analizei situaţiei operative analizei riscurilor existente la nivelul zonelor competenţă proprii precum şi a criteriilor operaţionale şi criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului.

 

9. CONCLUZII

Apreciez activitatea inspectoratului ca fiind foarte bună, cu o creştere substanţială în ceea ce înseamnă demersurile şi atitudinea personalului pentru atingerea obiectivelor instituţionale.

În anul 2017 ISU Olt a fost evaluat în cadrul unui control de fond desfăşurat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar rezultatele au arătat că ne-am desfăşurat activitatea conform  cerinţelor şi obiectivelor stabilite.

Raportul de control emis, în urma centralizării aprecierii fiecărui obiectiv evaluat încadrează  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab”al jud. Olt ca fiind o structură cu activitate performantă.


Inscriere la Newsletter

Pentru a primi cele mai importante informatii.

RSS - Situatii de urgenta