Ce ştim despre…


Criză?
Cuvântul «criză» are ca rădăcină greces-cul «krinein» (a decide). A fost deseori folosit în trecut pentru a descrie faza decisivă, în bine sau rău, produsă pe parcursul unei boli. Este aproape imposibil să cuprinzi toate aspectele unei crize într-o singură definiţie.

În general, pe planul relaţiilor internaţio-nale, criza este asociată evenimentelor cu implicaţii politice, econo-mice, financiare sau militare DETALII...

Măsuri pentru organizarea spectacolelor cu public numeros

În vederea evitării manifestării unor stări de pericol care pot amenința viața și siguranța participanților la diverse activități cu public numeros, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab“ al județului Olt aduce în atenția primăriilor/organizatorilor/administratorilor clădirilor în care se organizează astfel de evenimente, următoarele aspecte minimale, prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber aprobate prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 14/2009:
- Potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber (art. 7 alin. 1, 2., 3 şi alin. 4, art. 10, art. 11, art. 17), aprobate prin OMAI nr. 14/2009 , la încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra spaţiilor pentru activităţi cum sunt spectacole, întruniri, expoziţii, târguri, concerte, circuri etc., aveţi obligaţia de a prevedea în mod expres răspunderile ce revin părţilor în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor.
- Amenajarea temporară în spații închise reprezintă structura sau construcția realizată prin compartimentarea, pe baza unui proiect tehnic, a unor spații din interiorul construcțiilor, având ca destinație organizarea unora din următoarele activități: spectacole, întruniri, concerte, proiecții de filme, târguri, expoziții, pe o durată limitată în timp.
- Zona amenajării temporare în spații închise reprezintă aria prevăzută de proiectant prin proiectul tehnic, delimitată vizibil în teren. Aceasta trebuie delimitată cu mijloace de marcare și indicatoare de securitate, prin grija organizatorilor.
- Pentru manifestările în spații închise, numărul maxim de persoane este cel precizat prin proiectul de amenajare întocmit prin grija organizatorilor.
- Se interzice introducerea în sălile de spectacol, şedinţe şi altele asemenea a scaunelor suplimentare faţă de numărul prevăzut prin documentaţia tehnică.
- Obligațiile administratorilor, ale personalului cu atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor, a celui de deservire și de pază, precum și ale publicului sunt cele prevăzute la art. 10-13 din actul normativ menționat.
- Organizatorul este obligat ca odată cu finalizarea lucrărilor de realizare a amenajărilor să stabilească și planul de organizare a evacuării utilizatorilor.
- Înainte de începerea activității în amenajarea temporară, personalul cu atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor trebuie instruit asupra modalităților practice de acțiune privind evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.
- Alarmarea în caz de incendiu trebuie precedată de oprirea, în totalitate, a programului desfășurat și se coordonează de persoana responsabilă cu apărarea împotriva incendiilor pe întreaga amenajare, respectiv reprezentantul organizatorului.
Orice incident produs pe timpul activităților organizate/desfășurate și care poate genera o situație de urgență, trebuie anunțat imediat prin apelarea numărului unic de urgență 112.
De aceea, pentru organizarea în cele mai bune condiții a evenimentelor, este necesară notificarea din timp a Inspectoratul pentru Situații de  Urgență „Matei Basarab“ al județului Olt despre intenția de a desfășura activități care presupun prezenţa a minimum 200 de persoane (în spaţii închise), activități ce urmează a fi organizate în clădirile administrate.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Plutonier major Alin BĂSĂȘTEANU


Inscriere la Newsletter

Pentru a primi cele mai importante informatii.

RSS - Situatii de urgenta