Ce ştim despre…


Criză?
Cuvântul «criză» are ca rădăcină greces-cul «krinein» (a decide). A fost deseori folosit în trecut pentru a descrie faza decisivă, în bine sau rău, produsă pe parcursul unei boli. Este aproape imposibil să cuprinzi toate aspectele unei crize într-o singură definiţie.

În general, pe planul relaţiilor internaţio-nale, criza este asociată evenimentelor cu implicaţii politice, econo-mice, financiare sau militare DETALII...

PRINCIPALELE ACTIVITATI

 • Întâlniri între partenerii RO-BG ai proiectului
 • Instruirea reprezentanţilor grupurilor ţintă pentru activităţi comune în situații de urgenţă
 • Elaborarea unui manual ”Cum sș reacționșm în situații de urgență”
 • Vizite de lucru pentru schimb de bune practici
 • Achiziţie echipamente hardware IT
 • Achiziţie echipamente de comunicare şi alarmare
 • Achiziţie centru mobil şi vehicule
 • Achiziţie bărci cu motor
 • Autocolante pentru toate echipamentele de proiect
 • Elaborare detalii tehnice de execuție a proiectului
 • Elaborarea documentației și obținerea autorizației de construire pentru branșament electric
 • Supravegherea executării lucrărilor de către inspectorii de construcţie şi recepţie
 • Training pentru intervenţie folosind noul sistem de alarmă
 • Achiziţie software de bază specific
 • Training-ul pentru formarea utilizatorilor de software
 • Tipărire pliante şi broşuri
 • Creaţie, producţie şi difuzare spot TV
 • Dezvoltare conţinut portal
 • Auditul final
 • Conferinţă de presă la închiderea proiectului
…incendiu

• comportaţi-vă cu calm şi respectaţi regulile
şi măsurile indicate în asemenea situaţie;


…inundaţie

• Adu în casă sau pune culcate la pământ într-un loc
sigur mobila de curte, uneltele de grădină sau alte
obiecte care se pot fi suflate de vânt sau luate de apă.
…Care sunt obligaţiile cetăţenilor
pentru prevenirea situaţiilor
de urgenţă?

• să respecte şi să aplice normele şi regulile de
prevenire şi de comportare în cazul situaţiilor de urgenţă stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale
şi locale, precum şi de conducătorii instituţiilor publice,
ai operatorilor economici ori ai organizaţiilor neguvernamentale, după caz;

• să ducă la îndeplinire măsurile de prevenire şi de comportare în cazul situaţiilor de urgenţă dispuse, în condiţiile legii, de autorităţile competente sau de personalul investit cu exerciţiul autorităţii publice
din cadrul serviciilor publice de urgenţă;

Titlul proiectului:“Managementul situatiilor de urgenta provocate de evenimente hidro-meteo periculoase si de calitate a mediului”

 

Proiect desfasurat in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria 2007-2013, Axa prioritara 2: Mediu - Utilizarea durabila si protejarea resurselor naturale si a mediului si promovarea unui management efficient al riscului in regiunea transfrontaliera

 

Beneficiar: Consiliul Judetean Olt

 

Partener: Municipalitatea Belene

 

Obiectivul proiectului consta in implementarea, pana la finalul proiectului, a unui sistem de monitorizare si decizie pentru situatii de urgenta in legatura cu evenimente hidro-meteo, accidente la cladirile hidrotehnice si deversari accidentale; achizitia unui sistem de alarmare si dispunere a sirenelor eficient, desfasurat pe intreaga suprafata a judetului, ce va fi actionat de sistemul suport de monitorizare si decizie; imbunatatirea capacitatii de interventie si salvare prin achizitia a doua barci de patrulare si interventie; imbunatatirea constientizarii locale in cazuri de risc de inundatie prin crearea si mentinerea unui registru local de risc.

 

Rezultate: prin implementarea proiectului se va realiza un sistem de alarmare compus din 9 sirene electronice si alarmare prin telefon; a unui sistem web GIS; a unui portal de informare publica; a unui sistem de suport tactic pentru imbunatatirea interventiilor; a optimizarii timpului si costurilor interventiilor cu ajutorul stocurilor materiale de aparare si logistica a factorilor decizionali in cazuri de inundatii si deversari accidentale; a unui sistem de modele si simulari pentru previzionarea unor posibile scenarii referitoare la posibilitatea aparitiei si a impactului evenimentelor periculoase; barci de interventie pentru situatiile de urgenta.

 

Grupuri tinta:Victimele si rudele acestora/Oamenii care locuiesc in zonele de risc/Opinia publica, mass-media locala, nationala si internationala/Autoritatile implicate in managementul situatiilor de urgenta/Categoriile speciale de public  tinta: organizatii economice, societatile de asigurare, organizatii umanitare internationale, ONG-uri, biserica, institutiile de educatie/Membrii structurilor de gestionare a situatiilor de urgenta si membrii echipelor de interventie.

 

Valoarea totala a proiectului: 4.892.695,80 Euro

 

Contributie Consiliul Judetean Olt: 97.643,10 Euro

 

Durata: 18 luni

 


Inscriere la Newsletter

Pentru a primi cele mai importante informatii.

RSS - Situatii de urgenta