Ce ştim despre…


Criză?
Cuvântul «criză» are ca rădăcină greces-cul «krinein» (a decide). A fost deseori folosit în trecut pentru a descrie faza decisivă, în bine sau rău, produsă pe parcursul unei boli. Este aproape imposibil să cuprinzi toate aspectele unei crize într-o singură definiţie.

În general, pe planul relaţiilor internaţio-nale, criza este asociată evenimentelor cu implicaţii politice, econo-mice, financiare sau militare DETALII...

Ce este situaţia de urgenţă?

Eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediului înconjurător, valorile materiale şi culturale importante iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.

Ce este un dezastru ?

Eveniment datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului şi care, prin amploare, intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeste nivelurile de gravitate, stabilite prin regulamen-tele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii.

Ce este alarmarea?

Transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenţa pro-ducerii unor dezastre sau a unui atac aerian.

Alarmarea populaţiei se  realizează de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, prin mijloacele specifice, pe baza înştiinţării primite de la structurile abilitate.

Ce este înştiinţarea?

Activitatea de transmitere a infor-maţiilor autorizate despre iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei pu-blice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării, surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie.

Înstiinţarea se realizează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau de serviciile de urgenţă profe-sioniste, după caz, pe baza informaţiilor primite de la populaţie, sau de la structurile care monitorizează structurile de risc.

Ce este adăpostirea?

Masura specifică de protecţie a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi de patri-moniu, pe timpul ostilităţilor militare şi al situaţiilor de urgenţă, împotriva efectelor acestora.


Inscriere la Newsletter

Pentru a primi cele mai importante informatii.

RSS - Situatii de urgenta