Ce ştim despre…


Criză?
Cuvântul «criză» are ca rădăcină greces-cul «krinein» (a decide). A fost deseori folosit în trecut pentru a descrie faza decisivă, în bine sau rău, produsă pe parcursul unei boli. Este aproape imposibil să cuprinzi toate aspectele unei crize într-o singură definiţie.

În general, pe planul relaţiilor internaţio-nale, criza este asociată evenimentelor cu implicaţii politice, econo-mice, financiare sau militare DETALII...

Ce este înştiinţarea?

Activitatea de transmitere a infor-maţiilor autorizate despre iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei pu-blice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării, surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie.

Înstiinţarea se realizează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau de serviciile de urgenţă profe-sioniste, după caz, pe baza informaţiilor primite de la populaţie, sau de la structurile care monitorizează structurile de risc.

Ce este alarmarea?

Transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenţa pro-ducerii unor dezastre sau a unui atac aerian.

Alarmarea populaţiei se  realizează de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, prin mijloacele specifice, pe baza înştiinţării primite de la structurile abilitate.

Criză?

Cuvântul «criză» are ca rădăcină greces-cul «krinein» (a decide).
A fost deseori folosit în trecut pentru a descrie faza decisivă, în bine sau rău, produsă pe parcursul unei boli.
Este aproape imposibil să cuprinzi toate aspectele unei crize într-o singură definiţie.

    În general, pe planul relaţiilor internaţio-nale, criza este asociată evenimentelor cu implicaţii politice, econo-mice, financiare sau militare.

    Definiţia acceptată de către ONU – OCIIA (Biroul de Coordonare a Ajutorului Umanitar a Naţiunilor Unite) este următoarea: disfuncţio-nalitate majoră apărută în structurile sociale vitale sau o ameninţare a valorilor şi standar-delor fundamentale ale societăţii.

Ce este adăpostirea?

Masura specifică de protecţie a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi de patri-moniu, pe timpul ostilităţilor militare şi al situaţiilor de urgenţă, împotriva efectelor acestora.

PRINCIPALELE ACTIVITATI

 • Întâlniri între partenerii RO-BG ai proiectului
 • Instruirea reprezentanţilor grupurilor ţintă pentru activităţi comune în situații de urgenţă
 • Elaborarea unui manual ”Cum sș reacționșm în situații de urgență”
 • Vizite de lucru pentru schimb de bune practici
 • Achiziţie echipamente hardware IT
 • Achiziţie echipamente de comunicare şi alarmare
 • Achiziţie centru mobil şi vehicule
 • Achiziţie bărci cu motor
 • Autocolante pentru toate echipamentele de proiect
 • Elaborare detalii tehnice de execuție a proiectului
 • Elaborarea documentației și obținerea autorizației de construire pentru branșament electric
 • Supravegherea executării lucrărilor de către inspectorii de construcţie şi recepţie
 • Training pentru intervenţie folosind noul sistem de alarmă
 • Achiziţie software de bază specific
 • Training-ul pentru formarea utilizatorilor de software
 • Tipărire pliante şi broşuri
 • Creaţie, producţie şi difuzare spot TV
 • Dezvoltare conţinut portal
 • Auditul final
 • Conferinţă de presă la închiderea proiectului

Inscriere la Newsletter

Pentru a primi cele mai importante informatii.

RSS - Situatii de urgenta