Ce ştim despre…


Criză?
Cuvântul «criză» are ca rădăcină greces-cul «krinein» (a decide). A fost deseori folosit în trecut pentru a descrie faza decisivă, în bine sau rău, produsă pe parcursul unei boli. Este aproape imposibil să cuprinzi toate aspectele unei crize într-o singură definiţie.

În general, pe planul relaţiilor internaţio-nale, criza este asociată evenimentelor cu implicaţii politice, econo-mice, financiare sau militare DETALII...

Puncte de prim ajutor şi distribuire a apei potabile

Pe întreaga perioadă de caniculă, la sediile ISU din Slatina, Caracal și Scornicești vor funcționa puncte de prim ajutor și distribuire a apei potabile.

Municipiul SLATINA:
Puncte de prim ajutor:
1.    Zona Fântâna Speranței
2.    Zona Zahana
Punct de distribuire a apei potabile:
1.    Sediul ISU Olt
2.    Sediul Prefecturii Olt
3.    Consiliul Județean Olt


Municipiul CARACAL:
Puncte de prim ajutor și distribuire a apei potabile:
1.    Sediul Administrația Piețelor și Târgului Săptămânal
2.    Parc C. Poroianu


Oraș Corabia:
Puncte de prim ajutor și distribuire a apei potabile:
1.    Biroul oficieri căsătorii – Sediul Primăriei


Oraș Balș:
Puncte de prim ajutor și distribuire a apei potabile:
1.    Farmacia Arnica
2.    Farmacia Catena
3.    Farmacia Nicofarm
4.    Farmacia Medica
5.    Farmacia Verde
6.    Farmacia Valeriana


Oraș Scornicești:
Punct de prim ajutor și distribuire a apei potabile:
1.    Sala de sport


Oraș Drăgănești-Olt:
1.    Sediul Primăriei


Oraș Piatra-Olt:
1.    Centrul de permanență Piatra-Sat
2.    Sediul Primăriei Piatra-Olt


Oraș Potcoava:
1.    Centrul de permanență
2.    Sediul Primăriei

Exercițiu de alarmare publică în orașul Scornicești

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Matei Basarab” al județului Olt, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Scornicești și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Scornicești desfășoară miercuri, 22 iunie, începând cu ora 10.30, un exercițiu de alarmare publică a populației în cazul producerii unui cutremur. Exercițiul se va desfășura în cooperare cu celelalte instituții și societăți cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență.
 Conform scenariului de desfășurare, în dimineața zilei de 22 iunie, s-a produs un seism cu magnitudinea șase grade pe scara Richter, orașul Scornicești fiind grav afectat. Au fost prinse sub dărâmături mai multe persoane, s-a prăbușit o scară de bloc și au fost serios avariate rețelele electrice, de gaze, apă și de telefonie din zona bulevardului Muncii. Având în vedere numărul mare de victime a fost activat „Planul Roșu de Intervenție”. De asemenea, se va simula și un incendiu la o societate comercială din domeniul industriei ușoare. 
Pentru buna desfășurare a exercițiului s-a solicitat sprijinul Inspectoratului Județean de Poliție Olt, Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt, Serviciului de Ambulanță Olt și societăților de telefonie, gaz, energie electrică și apă din Caracal.
Principalele obiective ale exercițiului sunt: verificarea modului de organizare a cooperării între forțele participante, pregătirea psihologică a efectivelor participante pentru cunoașterea modului de comportare în cazul producerii unui cutremur, verificarea modului de organizare, desfășurare și coordonare a acțiunilor de limitare și înlăturare a efectelor unui cutremur și testarea viabilității ”Planului Roșu de Intervenție”.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Căpitan Cornel GOGOLAN

Simulare de incendiu la Ocolul Silvic Vulturești

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Matei Basarab” al județului Olt a desfășurat, marți, 24 mai, un exercițiu de stingere a unui incendiu de pădure la ocolul Silvic Vulturești.   
 Conform scenariului de desfășurare, ca urmare a neglijenței unor muncitori de la parcul de rezervoare Căzănești, în jurul orei 10.30, a izbucnit un incendiu de litieră în partea sudică a pădurii Căzănești. Incendiul a fost observat de cetățeni care au alertat șeful de district al cantonului. Incendiul a fost anunțat la 112 și la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Verguleasa, iar personalul Ocolului Silvic și cetățenii au acționat pentru limitarea propagării incendiului. Din cauza rafalelor de vânt, incendiul s-a propagat la coronament, pe circa 1,5 hectare. Pe timpul operațiunilor de stingere, doi pompieri din cadrul SVSU Verguleasa și un localnic s-au intoxicat cu fum. În timp ce se executau fâșii de siguranță care să limiteze propagarea incendiului, a fost descoperit un proiectil neexplodat.
Pentru rezolvarea situațiilor tactice, au participat la acest exercițiu: o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autoșenilată, o ambulanță SMURD, un autocamion, o autospecială pentru intervenții pirotehnice, punctul de comandă mobil și forțe și mijloace din cadrul IPJ Olt, IJJ Olt, SVSU Verguleasa și Ocolului Silvic Vulturești.
Principalele obiective ale exercițiului au fost: antrenarea forțele participante, pregătirea personalului ocolului silvic pentru cunoașterea procedurilor de urmat în cazul producerii unui incendiu, verificarea cooperării între forțele participante la exercițiu și verificarea stării căilor de acces și a locurilor de amplasare a tehnicii de intervenție.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Plutonier major Alin BĂSĂȘTEANU

Măsuri pentru organizarea spectacolelor cu public numeros

În vederea evitării manifestării unor stări de pericol care pot amenința viața și siguranța participanților la diverse activități cu public numeros, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab“ al județului Olt aduce în atenția primăriilor/organizatorilor/administratorilor clădirilor în care se organizează astfel de evenimente, următoarele aspecte minimale, prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber aprobate prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 14/2009:
- Potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber (art. 7 alin. 1, 2., 3 şi alin. 4, art. 10, art. 11, art. 17), aprobate prin OMAI nr. 14/2009 , la încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra spaţiilor pentru activităţi cum sunt spectacole, întruniri, expoziţii, târguri, concerte, circuri etc., aveţi obligaţia de a prevedea în mod expres răspunderile ce revin părţilor în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor.
- Amenajarea temporară în spații închise reprezintă structura sau construcția realizată prin compartimentarea, pe baza unui proiect tehnic, a unor spații din interiorul construcțiilor, având ca destinație organizarea unora din următoarele activități: spectacole, întruniri, concerte, proiecții de filme, târguri, expoziții, pe o durată limitată în timp.
- Zona amenajării temporare în spații închise reprezintă aria prevăzută de proiectant prin proiectul tehnic, delimitată vizibil în teren. Aceasta trebuie delimitată cu mijloace de marcare și indicatoare de securitate, prin grija organizatorilor.
- Pentru manifestările în spații închise, numărul maxim de persoane este cel precizat prin proiectul de amenajare întocmit prin grija organizatorilor.
- Se interzice introducerea în sălile de spectacol, şedinţe şi altele asemenea a scaunelor suplimentare faţă de numărul prevăzut prin documentaţia tehnică.
- Obligațiile administratorilor, ale personalului cu atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor, a celui de deservire și de pază, precum și ale publicului sunt cele prevăzute la art. 10-13 din actul normativ menționat.
- Organizatorul este obligat ca odată cu finalizarea lucrărilor de realizare a amenajărilor să stabilească și planul de organizare a evacuării utilizatorilor.
- Înainte de începerea activității în amenajarea temporară, personalul cu atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor trebuie instruit asupra modalităților practice de acțiune privind evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.
- Alarmarea în caz de incendiu trebuie precedată de oprirea, în totalitate, a programului desfășurat și se coordonează de persoana responsabilă cu apărarea împotriva incendiilor pe întreaga amenajare, respectiv reprezentantul organizatorului.
Orice incident produs pe timpul activităților organizate/desfășurate și care poate genera o situație de urgență, trebuie anunțat imediat prin apelarea numărului unic de urgență 112.
De aceea, pentru organizarea în cele mai bune condiții a evenimentelor, este necesară notificarea din timp a Inspectoratul pentru Situații de  Urgență „Matei Basarab“ al județului Olt despre intenția de a desfășura activități care presupun prezenţa a minimum 200 de persoane (în spaţii închise), activități ce urmează a fi organizate în clădirile administrate.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Plutonier major Alin BĂSĂȘTEANU

Dunărea sub cod portocaliu

 

Sectorul de Dunăre care traversează județul Olt se află până în data de 18 martie, ora 18.00, sub incidența uni avertizări cod portocaliu. Sunt preconizate creșteri de debite și niveluri, cu depășirea cotelor de apărare. 
Din datele transmise de Sistemul de Gospodărirea a Apelor Olt, în această dimineață, la ora 10.00, la mira port Corabia, cota era de 595 de cm, cu cinci centimetri sub cota de pericol, iar debitul era de 11810 mc/s, față de media multianuală a lunii martie de 6700 mc/s. În orașul Corabia sunt inundate 45 de hectare de pășune și 18 hectare de pădure, iar în comuna Gârcov sunt inundate 348 de hectare de pășune și 284 de hectare de pădure. Toate suprafețele inundate se află în albia majoră a Dunării ( lunca Dunării ).
În fiecare zi, echipe formate din pompieri, polițiști de frontieră, reprezentanți ai SGA Olt și șefi ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență ale localităților riverane Dunării, se deplasează în teren pentru monitorizarea situației. 

 

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Plutonier major Alin BĂSĂȘTEANUInscriere la Newsletter

Pentru a primi cele mai importante informatii.

RSS - Situatii de urgenta