Ce ştim despre…


Criză?
Cuvântul «criză» are ca rădăcină greces-cul «krinein» (a decide). A fost deseori folosit în trecut pentru a descrie faza decisivă, în bine sau rău, produsă pe parcursul unei boli. Este aproape imposibil să cuprinzi toate aspectele unei crize într-o singură definiţie.

În general, pe planul relaţiilor internaţio-nale, criza este asociată evenimentelor cu implicaţii politice, econo-mice, financiare sau militare DETALII...
Error
  • JFile: :read: Unable to open file:

PROGRAMUL „SALVATOR DIN PASIUNE” CONTINUĂ

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt reia campania de recrutare de noi candidați în cadrul programului de voluntariat „Salvator din pasiune!”.

Demersul are la bază beneficiile activităţilor de voluntariat, ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civice şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităților pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea lor.

După parcurgerea unor programe de pregătire, activităţile derulate alături de efectivele pompierilor militari vor consta în participarea la misiunile de intervenție, utilizarea noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar şi în cele de popularizare a mesajului preventiv.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori  sunt următoarele: vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani; apt din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie; să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă; să nu fie angajat sau să desfășoare activități în cadrul serviciilor voluntare sau private pentru situații de urgență.

Dosarul candidatului trebuie să conţină: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie a actului de identitate, avizul psihologic din partea unui psiholog clinician, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţa medicală din care să reiasă, cumulativ, cel puțin două din următoarele criterii „nu se află în evidență cu boli cronice”, „apt pentru efort fizic de nivel mediu” și „clinic sănătos”  şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Dosarele complete ale candidaților vor fi depuse la sediul ISU Olt din Slatina, strada Tipografului nr. 7, de luni până joi, între orele 10.00-14.00. În urma analizei dosarelor și în funcție de numărul de solicitări, candidații vor fi contactați pentru semnarea contractelor de voluntariat și furnizarea informațiilor despre activitățile viitoare.

În prima etapă a programului „Salvator din pasiune!” desfășurat de ISU Olt s-au înscris zece voluntari, iar șapte dintre aceștia au putut participa la activitățile organizate și au obținut competențe de bază în acordarea primului ajutor calificat. Doi dintre aceștia, și-au manifestat intenția și disponibilitatea de a participa la „Cursul de prim ajutor și descarcerare”, cu durata de 30 de zile, care se va desfășura în cadrul Centrului de Formare SMURD al ISU Argeș.    

 

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 Plutonier major Alin BĂSĂȘTEANU

Contact: 0766 636 738

www.isuolt.ro


EVALUAREA ACTIVITĂŢII

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab”

al judeţului Olt în anul 2016

 

              1. INTRODUCERE

      Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab”al jud. Olt, funcţionează ca structură integrată, componentă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

 

              2. OBIECTIVE INSTITUŢIONALE

       Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei în  anul 2016, care a capacitat resursele umane, materiale şi financiare avute la dispoziţie, a fost îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul alinierii la standardele impuse de statutul de ţară membră a Uniunii Europene.

        În vederea atingerii parametrilor obiectivului fundamental, eforturile au fost îndreptate către materializarea următoarelor obiective generale:

·       perfecţionarea continuă a activităţii de organizare, pregătire şi desfăşurare a intervenţiilor pe tipuri de riscuri, în condiţii de eficienţă şi securitate, cu forţele şi mijloacele avute la dispoziţie;

·       gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a potenţialului logistic şi resurselor financiare alocate, în stare de normalitate şi pe durata  situaţiilor de urgenţă;

·       participarea la elaborarea proiectelor şi implementarea unor programe de dezvoltare instituţională, cu finanţare externă sau din bugetele administraţiei publice locale;

·       asumarea şi consolidarea statutului de factor integrator al activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;

·       acordarea asistenţei tehnice de specialitate tuturor comunităţilor locale pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice în vederea prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă.

 

       3. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE

 

        În anul 2016 activitatea de management resurse umane s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurându-se stabilitatea cadrelor militare în funcţiile pentru care au fost emise ordine de personal, realizându-se o încadrare foarte bună a posturilor aflate în statul de organizare al unităţii, reprezentând un procent de încadrare de 98,84 %.

        În anul 2016 s-au acordat un număr de 224 recompense, astfel:

- Ofiţeri: - 22 recompense, din care: - 2 înaintări în gradul următor înainte de termen;

                                                          - 20 citări prin ordin de zi pe unitate;

- Maiştri militari şi subofiţeri: - 202 recompense, din care:

                                                            - 5 înaintări in gradul următor înainte de termen;

                                                            - 197 citări prin ordin de zi pe unitate;

La pregătirea de specialitate s-au obţinut următoarele rezultate:

      Din totalul de 41 ofiţeri au fost evaluaţi 38 la pregătirea de specialitate: 2 au obtinut calificativul „Exceptional”, 30 au obţinut calificativul „Foarte bun”, 6 au obţinut calificativul „Bun”.

       Din totalul de 4 maiştri militari, au fost evaluaţi 4  care au obţinut calificativul „Foarte bun”.

      Din totalul de 447 subofiţeri au fost evaluaţi 432 la pregătirea de specialitate: 2 au obtinut calificativul „Exceptional”, 200 au obţinut calificativul „Foarte bun”, 230 au obţinut  calificativul „Bun”, iar neevaluaţi au rămas 15 subofiţeri.

     Educaţia fizică la nivelul unităţii s-a desfăşurat respectându-se prevederile Ordinului Ministrului de Stat nr. 154 din 03.03.2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Administraţiei şi Internelor şi  Ordinului Inspectorului General nr. 153 din 19.02.2015 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului operativ din subunităţile de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste.

       În anul 2016, personalul cu atribuţii de control din cadrul inspectoratului a executat 34 controale tematice şi 113 controale inopinante, urmărindu-se în principal:

            -  executarea sarcinilor din planurile de muncă trimestriale;

            - pregătirea pentru intervenţie a subunităţilor;

            - organizarea serviciului de permanenţă, la nivelul structurilor;

            - organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a personalului;

            - indrumarea şi sprijinirea comandanţilor de subunităţi în vederea gestionării eficiente a activităţilor din subunităţi.

În urma controalelor au fost stabilite măsuri de remediere a neajunsurilor, care au fost aduse la îndeplinire în termene ordonate.

 

4. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ

      La baza activităţii desfăşurate de Centrul Operaţional al I.S.U.Olt, a stat implementarea legislaţiei privind managementul situaţiilor de urgenţă, armonizarea şi aplicarea în practică a acesteia, precum şi perfecţionarea continuă a activităţii de organizare, pregătire şi desfăşurare a intervenţiilor pe tipuri de riscuri, în condiţii de eficienţă şi securitate, cu forţele şi mijloacele avute la dispoziţie.

       În acest scop au fost executate 161 recunoaşteri în teren, au fost întocmite 148 fişe operative , 5 planuri operative de intervenţie şi au fost executate 77 exerciţii.

        Pregătirea personalului prin exerciţii, s-a executat în scopul verificării capacităţii organizatorice şi de comandă, menţinerii cooperării cu celelalte forţe participante la intervenţie şi antrenării efectivelor proprii în condiţiile specifice obiectivelor din zona de competenţă.

        În anul 2016 inspectoratul a desfăşurat un nr. de 11 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren  la: 

§  SC Electrocarbon SA Slatina;

§  accident rutier cu victime multiple, în oraşul Balş;

§  accident feroviar cu victim multiple, în municipiul Caracal;

§  în comuna Ianca, ca urmare a efectelor unui accident nuclear la CNE Kozlodui- Bulgaria;

§  incendiu de pădure la Ocolul Silvic Vultureşti;

§  în oraşul Scorniceşti ca urmare a producerii unui cutremur;

§  accident naval cu victime multiple, în oraşul Corabia;

§  în oraşul Drăgăneşti –Olt, ca urmare a producerii unui cutremur;

§  SC Ade Gas Oil Company SRL Caracal

§  City Hotel Slatina

§  SC Alro SA Slatina.

        În cadrul tuturor acestora, s-a urmărit atât modul de intervenţie cât şi cooperarea cu celelalte forţe şi mijloace angrenate în intervenţia în situaţii de urgenţă (poliţie, jandarmi, servicii publice voluntare, serviciul de ambulanţă, crucea roşie şi structurile MApN din Garnizoana Caracal).

        Au fost întocmite planurile de măsuri cu ocazia sărbătorilor Floriilor şi Sărbătorilor Pascale, precum şi cu ocazia zilelor de 1 şi 2 Mai şi au fost efectuate activităţi cu ocazia sărbătoriri Zilei Protecţiei Civile. De asemenea în baza planului general de măsuri al MAI , privind menţinerea şi asigurarea ordinii şi siguranţei publice pe timpul alegerilor locale şi parlamentare, au fost desfăşurate acţiuni şi măsuri pentru asigurarea protecţiei secţiilor de votare.

        Centrul operaţional a urmărit pregătirea  personalului inspectoratului, în vederea îndeplinirii misiunilor specifice,  prin verificarea permanentă a gradului de cunoaştere şi îndeplinire a atribuţiilor funcţionale. Pe parcursul anului 2016 au fost executate  controale tematice în subunităţile din organică privind activitatea de pregătire a subofiţerilor cu funcţii operative şi activitatea pe linia analizei, evaluării şi coordonării intervenţiei.

        În ceea ce priveşte situaţia operativă, în anul 2016 ISU Olt a fost solicitat să intervină la un număr de 7906 intervenţii ( din care 4 intervenţii au fost în jud. Dolj),  faţă de 5839 intervenţii în anul 2015, creşterea procentuală  fiind de   33,30 %.

        Pe tipuri de riscuri situaţia se prezintă astfel :

§  Incendii = 1013 intervenţii;

§  Asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat = 5229 intervenţii

§  Protecţia comunităţilor = 1297 intervenţii;

§  Asistenţă persoane = 109 intervenţii;

§  Alte situaţii de urgenţă = 143 intervenţii;

§  Exerciţii tactice = 77 exerciţii;

§  Alte intervenţii = 38 intervenţii.

        După domeniul de activitate ,  331 incendii s-au produs la gospodării, anexe, bunuri ale populaţiei,  35  incendii la domeniul public al statului, 2 incendii la domeniul privat al statului,  26 incendii la domeniul privat român şi străin, un incendiu la domeniul privat mixt , iar 618 incendii s-au produs la vegetaţia uscată, mirişti etc.

       Principalele cauze care au dus la favorizarea incendiilor , au fost :

§  Echipamente electrice defecte sau improvizate = 79

§  Coşuri de fum defecte sau necurăţate = 56

§  Foc deschis = 88

§  Acţiune intenţionată = 32

§  Mijloace de încălzire defecte /improvizate = 9

§  Alte împrejurări = 749

        În urma incendiilor, valoarea estimată a pagubelor este de cca. 6.264.280 lei , iar  valoarea   estimată a bunurilor salvate este de aproximativ 50.377.400 lei.

        Pe timpul acţiunilor de intervenţie au fost salvate  75 persoane, 66 adulţi şi 9 copii, precum şi 284 animale. 

        În  anul 2016, ISU Olt prin dispeceratul integrat, a asigurat gestionarea a 16.584 apeluri de urgenţă specifice direcţionate de S.N.U.A.U. 112,şi monitorizarea a 1528 transporturi de substanţe speciale.

        De asemenea fluxul informaţional decizional a fost realizat la nivel optim atât prin coordonarea oportună şi eficientă a forţelor şi mijloacelor angrenate în executarea celor 7906 intervenţii,  cât şi prin gestionarea a   10.028 documente cu caracter operativ tranzitate prin sistemele existente în dispecerat precum şi transmiterea a 126.273 SMS-uri.

       Ca intervenţii deosebite pe parcursul anului 2016, putem aminti intervenţia din data de 11.08.2016, în localitatea Cîrlogani, în urma căruia au ars cca 210 hectare de mirişte, plantaţii de salcâm şi viţă-de-vie aparţinând cetăţenilor comunei.     Pentru lichidarea incendiului au perticipat forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Slatina şi Garda de Intervenţie Balş.

      Un alt eveniment deosebit este cel din data de 12.08.2016 din municipiul Slatina, când datorită unui miros puternic de gaz butan, au fost evacuaţi locatarii blocului nr.8  din str. Cireşului. La intervenţie au participat echipaje din cadrul ISU OT,  echipajele CBRN din cadrul ISU Dolj, ISU Argeş, ISU Vâlcea, ISU Sibiu , precum şi echipaje de intervenţie de la GDF SUEZ şi CEZ ELECTRICA.

     La toate aceste intervenţii, ne-am bucurat de un real sprijin  din partea IPJ şi IJJ Olt, Serviciul Judeţean de Ambulanţă precum şi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai mass-mediei, care au prezentat obiectiv desfăşurarea evenimentelor.

          În anul 2016 echipajele SMURD au participat la 5229 intervenţii din care 5200 intervenţii de prim ajutor calificat  şi  29 intervenţii la descarcerare. În urma acestora au fost asistate medical 5422 persoane din care 5076 adulţi şi 346 copii.

         Lunar s-au executat sedinţe de analiză a activităţii SMURD la care au participat medicul şef UPU SMURD şi asistenta şefă UPU SMURD, printre evenimentele analizate fiind şi  cele 3 intervenţii la care a fost necesară declanşarea planului roşu de intervenţie .

          Au fost efectuate controale lunare în toate subunităţile privind verificarea modului de realizare a planului de pregătire a personalului SMURD, modalităţile de completare a documentelor operative şi de gestiune; starea de operativitate a tehincii SMURD, verificarea modului de întreţinere a ambulanţelor şi a spaţiilor SMURD.

         În luna iunie un echipaj din cadrul ISU Olt a participat la faza zonală a Competiţiei naţionale de descarcerare desfăşurată în municipiul Piteşti , obţinând locul 2 la proba de prim ajutor calificat.

          În anul 2016, 42 subofiţeri şi 12 ofiţeri au absolvit cursul de prim ajutor calificat, numărul total la nivelul ISU Olt ajungând la  257 subofiţeri şi 34 ofiţeri .

 

Secretariatul tehnic permanent a CJSU a acţionat pentru asigurarea funcţionării optime a organismului interinstituţional de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă, a urmărit asigurarea permanentă a fluxul informaţional – decizional şi a elaborat sau actualizat o serie de documente şi planuri de intervenţie / acţiune pentru asigurarea unui răspuns oportun în situaţii de urgenţă.

             INSPECŢIA DE PREVENIRE

             Pornind de la  obiectivele şi direcţiile de acţiune propuse la nivelul serviciului pentru anul 2016, activităţile de prevenire a situaţiilor de urgenţă au fost gândite şi planificate pentru a ne atinge scopul propus, acela de asigurare a preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu, iar acţiunile desfăşurate au fost efectuate doar în folosul comunităţii şi membrilor ei, acţiunile derulate de inspectorii de prevenire au avut prioritate pentru îndeplinirea acestui deziderat.

        Analiza situaţiei operative, ne-a arătat o scădere a numărului de incendii la instituţii şi operatori economici, dar a crescut foarte mult numărul incendiilor la terenurile virane şi agricole. Împreună cu Garda de mediu s-au efectuat controale inopinate atât la primăriile unde s-au constatat un număr mare de astfel de arderi, dar şi la operatori agricoli. Este de menţionat că implicarea primarilor pentru cele solicitate a fost una diferenţiată în sensul că a existat preocupare şi implicare la unele administraţii locale şi dezinteres la altele.

         Efectiv activităţile de control 2016, s-au materializat prin 819 controale de fond, 421 controale tematice planificate şi 760 inopinate  şi 7 audituri de supraveghere a persoanelor autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor. Au fost evaluaţi 589 operatori economici, 870 instituţii şi 112 localităţi. În urma acestor controale preventive, au fost identificate 6498 deficienţe de la legislaţia psi, din care: 5695 număr deficienţe noi constatate, 435 număr deficiente soluţionate pe timpul controalelor şi 368 număr deficiente constatate şi înscrise în documentele de control anterioare.  

          În anul 2016, au fost controlate 158 obiective de patrimoniu dintre care 139 lăcaşuri de cult  şi 19 clădiri cu funcţiuni diverse(primării, şcoli, instituţii, operatori economici) 

          În anul 2016, Serviciul Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al judeţului Olt a primit în vederea autorizării rutelor de transport, 124  formulare pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase. 

      

           SERVICIUL PROTECŢIE, PREGĂTIRE SI EDUCAŢIE PREVENTIVĂ A POPULAŢIEI 

       În anul 2016, activitatea Serviciului Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei s-a planificat, organizat şi desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurându-se planificarea şi executarea controalelor de fond, tematice, colective, verificări şi acţiuni pentru principalele forme ale activităţii preventive.

       In anul 2016 cadrele din Serviciul Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventiva a Populaţiei au executat un număr de 1017 controale de fond, tematice, inopinate şi acţiuni de protecţie, pregătire şi educaţie preventiva a populaţiei, la 285 operatori economici, 12 obiective din patrimoniul naţional, 359 instituţii, 163 unităţi şcolare şi 112 localităţi, 68 alte instituţii şi 20 de controale la s.v.s.u.

        Cu ocazia controalelor de fond, tematice şi individuale s-au întocmit 1017 documente de control, constatându-se un număr de 3041 deficiente în domeniul protecţiei, pregătirii şi educaţie preventive a populaţiei, din care au fost soluţionate prin activitatea desfăşurata de către cadrele serviciului un număr de 411, iar un număr de 521 nereguli au fost sancţionate contravenţional.

        Activitatea privind protecţia la dezastre, adăpostire, obiective speciale, asanare pirotehnică, reglementări şi avizări, s-a desfăşurat în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, fiind verificate 2 adăposturi de protecţie civilă.

      S-a intervenit pentru asanarea de muniţii ramase neexplodate, ridicându-se muniţii neexplodate în cadrul a unei misiuni de depozitare şi 5 misiuni pirotehnice, comparativ cu anul 2015 când s-au executat 14 misiuni pirotehnice, în urma cărora au rezultat 43 de elemente pirotehnice.

        Au fost verificate 29 societăţi care colectează şi comercializează deşeuri metalice, cu aceasta ocazie s-a efectuat şi instruirea personalului care executa colectarea şi comercializarea fierului vechi, privind modul de acţionare atunci când sunt aduse ca fier vechi elemente de muniţii (proiectile, bombe etc.).

    

       COORDONAREA SERVICIILOR VOLUNTARE ŞI PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

        În judeţul Olt sunt constituite la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor un număr de 111 Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, în care sunt încadrate 4068 de persoane, dintre care 71 personal angajat şi 3997 personal voluntar.             În data de 10.06.2016, a avut loc etapa judeţeană a concursurilor profesionale ale Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă constituite la localităţi şi la operatori economici din judeţ, la care a participat un număr de 4 servicii voluntare şi 3 servicii private pentru situaţii de urgenţă. Câştigătorii, respectiv SVSU al comunei Stoicăneşti şi SPSU SC Centrul Rivergate SRL au participat la etapa interjudeţeană a concursurilor în judeţul Dolj.

         Activităţile desfăşurate pe linia pregătirii populaţiei au reprezentat  obiectivul fundamental al întregii activităţi de pregătire desfăşurate în anul 2016 , prin creşterea gradului de conştientizare publică a riscurilor dezastrelor prin implicarea în activităţile preventive al tuturor factorilor reprezentativi la nivelul comunităţilor locale.

         In anul 2016 în unităţile de învăţământ s-a implementat campania naţională „Nu tremur la cutremur” şi s-a desfăşurat campania organizată la nivelul ISU Olt privind conştientizarea evacuării în cazul manifestării unei situaţii de urgenţă generată de producerea unui incendiu sau a unui seism.

          Pe plan local, la nivelul celor 112 localităţi s-au executat activităţi de pregătire cu membrii comitetului local pentru situaţii de urgenţă prin instructaje de pregătire semestriale, cu personalul component al serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă prin şedinţele teoretice şi practice trimestriale/lunare şi cu salariaţii, iar la instituţiile publice şi operatorii economici din judeţ, s-au executat instructaje trimestriale cu personalul de specialitate, şedinţe teoretice şi practice cu membrii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă şi instructaje cu salariaţii.

        

        COMPARTIMENTUL AVIZARE-AUTORIZARE

       În anul 2016, planificarea activităţii de avizare-autorizare s-a realizat în baza Concepţiei generale privind desfăşurarea activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă în anul 2016 şi a Ordinului director al IGSU nr. 50549 din 08.01.2016.

        În ceea ce priveşte analiza şi verificarea documentaţiilor tehnice în vederea emiterii actelor specifice de autoritate, personalul compartimentului a analizat un număr de 746 solicitări, fiind soluţionate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

 

 

        În domeniul securităţii la incendiu au fost înregistrate un număr de 735 solicitări, fiind soluţionate astfel:

§  91 avize de securitate la incendiu;

§  45 autorizaţii de securitate la incendiu;

§  132 respingeri avize şi autorizaţii de securitate la incendiu;

§  212 adrese de comunicare privind neîncadrarea unor obiective de investiţii în categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

§  88 restituiri ale documentaţiilor tehnice pentru completare şi conformare cu prevederile normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă;

§  150 puncte de vedere privind obligativitatea obţinerii de către solicitanţi a avizelor sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu precum şi asupra unor documentaţii privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

§  17 sunt în curs de soluţionare;

       Cu ocazia controalelor efectuate la obiectivele de investiţii au fost constatate un număr de 32 de nereguli în domeniul securităţii la incendiu pentru care s-au aplicat un număr de 10 sancţiuni contravenţionale  şi 9 avertismente.

 

ACTIVITATEA DE INFORMARE PREVENTIVĂ

    Direcţiile prioritare de acţiune au vizat :

§  informarea preventivă a autorităţilor locale şi pregătirea acestora pentru situaţii de urgenţă;

§  informarea şi educarea preventivă a populaţiei privind tipurile de risc identificate şi modul de comportare în caz de situaţii de urgenţă;

§  informarea cetăţenilor şi salariaţilor asupra riscurilor evidenţiate, asupra măsurilor de prevenire şi despre modul de acţiune în caz de situaţii de urgenţă;

    Pentru realizarea acestora, personalul structurii a desfăşurat 110 acţiuni de informare preventivă, cu ocazia Zilei Protecţiei civile din România, Ziua Informării Preventive, Zilei Internaţionale a Copilului,  Zilei Pompierilor din România, Ziua Porţilor deschise, sau cu ocazia unor sărbători religioase importante, fiind realizate şi diseminate 4 materiale informative: afiş în tiraj de 2000 bucăţi și 3 pliante în tiraj de 800 bucăți. Materialele informativ-preventive au fost diseminate cetățenilor în cadrul activităților preventive planificate, organizate și executate .

     Segmentul informării preventive a fost susţinut şi de Continuarea proiectelor II  şi III ale campaniei naționale de informare preventivă ,,R.I.S.C.-Renunţă! Improvizaţiile sunt catastrofale!", respectiv ,,R.I.S.C.- Siguranța nu e un joc de noroc!" ce au avut ca obiective: informarea şi conştientizarea cetăţenilor asupra pericolelor la care se expun în exploatarea coşurilor de fum neprotejate faţă de elementele combustibile, neetanşate sau necurăţate, informarea şi conştientizarea cetăţenilor asupra pericolelor la care se supun utilizând improvizaţii la instalaţii electrice sau prin suprasolicitarea acestora.

 

 COMPARTIMENTUL COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

        Serviciul Comunicaţii şi tehnologia informaţiei are ca obiectiv specific asigurarea organizării, coordonării, reglementării şi controlului privind funcţionarea, dezvoltarea, modernizarea şi investiţiile domeniul comunicaţii tehnologia informaţiei.

        Pe parcursul anului 2016 s-a asigurat transmisia de date, la nivelul inspectoratului, în cadrul tuturor sistemelor de comunicaţii voce şi date, precum şi coordonarea activităţii de monitorizare a traficului radio şi a disciplinei radio în reţelele de radiocomunicaţii mobile de conducere şi cooperare.

        S-a supravegheat  funcţionarea permanentă şi de calitate a sistemului informatic organizat, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă.

     SERVICIUL LOGISTIC

       Activitatea logistică a avut ca obiectiv primordial asigurarea materială a structurii, concomitent cu gestionarea  legală a resurselor avute la dispoziţie.

       Astfel, prin corelarea optimă a actului decizional şi modalităţile de finalizare a acestuia, s-au asigurat, în limita fondurilor alocate, atât mijloacele tehnice necesare îndeplinirii misiunilor specifice, cât şi condiţiile de  echipare, cazare a efectivelor şi depozitare a tehnicii de intervenţie.

       Unitatea are asigurate mijloace tehnice de resortul auto in proportie de43 % din necesar, iar mijloace de transport 49 % din necesar.

       Prin Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.3, „Imbunatatirea Dotarii cu Echipamente a Bazelor Operationale pentru Interventii in Situatii de Urgenta”, proiectul Optimizarea capacitatii de interventie in situatii de urgenta in regiunea Sud – Vest Oltenia”, în anul 2016 au intrat in dotarea unitatii un autovehicul cu senile  / roti tip UTV cu capacitate mare de trecere si o autofreza de zapada.

         In lunile noiembrie si decembrie au fost primite de la I.G.S.U. o autospeciala de stingere cu apa si spuma, capacitate 5000 litri; un autocamion transport materiale si efective la interventie  şi o autospeciala transport efective , iar în luna decembrie a fost achizitionat de Serviciul Logistic din cadrul I.S.U. Olt un autoturism pentru munca operativa Dacia Logan.

 

UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE

În execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, obiectivul fundamental al managementului financiar-contabil a fost stabilirea permanentă şi propunerea spre aprobare a priorităţilor esenţiale, respectarea prevederilor legale referitoare la gestionarea şi buna gospodărire a banului public, prevenirea şi înlăturarea abaterilor de la dispoziţiile legale, întărirea disciplinei financiare de plan şi contractuale, diminuarea formelor de păgubire a patrimoniului instituţiei şi asigurarea condiţiilor de răspuns în situaţii de urgenţă. Creditele deschise la titlul II – bunuri şi servicii, în  cursul anului 2016, bugetul executat  este de 1.573.300,14 mii lei au asigurat strict acoperirea costurilor privind  întreţinerea şi menţinerea stării de operativitate a inspectoratului.

 

         DOMENIUL JURIDIC

          În acest an, s-a urmărit asigurarea de consultanţă, asistenţă şi reprezentare, apărarea drepturilor şi intereselor legitime în raporturile cu autorităţi publice, instituţii, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

      Din analiza litigiilor rezultă faptul că în anul 2016, nu au existat influenţe negative asupra patrimoniului unităţii.

     Pe linia activităţii privind evidenţa proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori,  au făcut obiectul executării silite  15 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

      Au fost efectuate 2 instruiri cu agenţii constatatori din cadrul Inspecţiei de Prevenire.  

 

         5.  SUPORT DECIZIONAL

        Element fundamental pentru  asigurarea gestionării eficiente şi oportune a riscurilor potenţiale identificate la nivelul zonei de competenţă, este sprijinit pe lângă actele reglementative cu caracter general (legi, hotărâri şi ordonanţe de guvern, ordine ale ministrului Afacerilor Interne) şi de către documente cu caracter operaţional (protocoale şi planuri de cooperare, planuri comune de intervenţie, proceduri comune, etc) care stabilesc, la nivel interinstituţional, atribuţii şi responsabilităţi precum şi modul de punere în practică a acestora  în sistem integrat.

    Din punct de vedere ethnic, la nivelul ISU Olt, asigurarea fluxului informaţional este eficientizat prin utilizarea permanent a unor aplicaţii informatice, a reţelelor de telefonie şi fax şi a sistemelor de transmisie radio a datelor şi informaţiilor de interes operativ, funcţia decizională, pe niveluri de competenţă, fiind exercitată având ca fundamentare, întregul bagaj de elemente operative şi reglementative necesare elaborării şi implementării unor decizii opportune şi eficiente pentru gestionarea atribuţiilor din competenţă.

    De asemenea caracterul operativ al elaborării deciziilor este asigurat prin utilizarea bazelor operative de date completate şi accesate până la nivelul IGSU şi alte instituţii de nivel ierarhic superior cu responsabilităţi în gestionarea activităţilor şi acţiunilor din competenţă.

   6. COOPERARE  INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

      În vederea gestionării tuturor tipurilor de riscuri cu arie de manifestare pe teritoriul judeţului Olt, inspectoratul a acţionat permanent pentru o cooperare proactivă cu structurile de management al situaţiilor de urgenţă, la toate nivelurile.

      La nivelul judeţului Olt, cooperarea interinstituţională în domeniul situaţiilor de urgenţă este bine organizată, toate instituţiile cu responsabilităţi în identificarea riscurilor şi limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, acţionând cu celeritate pentru îndeplinirea funcţiilor atribuite pentru restabilirea stării de normalitate. Este de menţionat faptul că, la nivel interinstituţional, a fost dezvoltat şi aplicat un mod de acţiune bine coordonat, fundamentat pe relaţionarea directă şi un mod de lucru în echipă.

     În acest sens , având în vedere caracterul operativ al actvităţilor ţi măsurilor cu aplicare imediată, precum şi nevoia de acţiune în system integrat a tuturor resurselor , dispeceratul integrat ISU – SAJ Olt, prin prisma creşterii eficienţei în gestionarea situaţiilor de urgenţă în responsabilitate comună, reprezintă un aspect motivaţional în dezvoltarea acestui sitem interinstituţional de prim răspuns.

   În contextual modificărilor cadrului reglementativ general în domeniul managementului tipurilor de risc, prin hotărârea nr. 17 din 26.09.2016, a CJSU au fost reorganizate grupurile de support ethnic în conformitate cu prevederile HG 557/ 2016, privind managementul tipurilor de risc, activităţile procedural finalizându-se cu emiterea Ordinului Prefectului nr. 403/2016 privind componenţa şi structura CJSU Olt şi a celor 41 de grupuri de suport ethnic şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a CJSU Olt.

     Viabilitatea documentelor întocmite privind cooperarea interinstituţională, a fost verificată în practică cu ocazia desfăşurării celor 77 de exerciţii executate cu forţe şi mijloace în teren.

       Tot în acest context, putem sublinia şi buna colaborare cu reprezentaţii mass-mediei, care au prezentat cu acurateţe, şi în mod obiectiv principalele acţiuni desfăşurate în domeniul situaţiilor de urgenţă.

 

    7. ACCESARE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

      În ceea ce priveşte accesarea fondurilor externe nerambursabile , în anul 2016 prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.3, ,, Îmbunătăţirea Dotării cu Echipamente a Bazelor Operaţionale pentru Intervenţie în Situaţii de Urgenţă”, proiectul Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în regiunea Sud-Vest Oltenia, au intrat în dotarea ISU Olt două autospeciale ( 1 Autofreză de zăpadă şi 1 Autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere cu remorcă)

.    

   8.  MANAGEMENTUL COMUNICARII

       Activitatea de informare şi relaţii publice a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt, a fost organizată şi desfăşurată în scopul creșterii gradul de transparenţă a activităţilor publice specifice inspectoratului prin remiterea către mass-media a 94 de buletine de presă, ce au avut ca subiecte intervenţii, exerciţii şi aplicaţii, măsuri de prevenire a diferitelor situaţii de urgenţă, activităţi precum Ziua Porţilor Deschise, Ziua Pompierilor din România, Ziua Protecției Civile.

       În urma difuzării celor 94 buletine de presă și a răspunsurilor date solicitărilor venite din partea mass – media,  în presa scrisă locală, regională și centrală au apărut un număr de 1694 articole, au fost difuzate 414 ştiri la posturile de televiziune și 139 de ştiri  la posturile de radio locale şi centrale.

       În relaţia cu presa locală, s-a asigurat fluxul informaţional transparent şi echidistant, iar prin buna colaborare cu omologii din cadrul Instituţiei Prefectului, IPJ Olt, IJJ Olt şi STPF Olt, s-au pus bazele unei acţiuni permanente de deschidere şi interes faţă de solicitările mass-media.

  

   9. OBIECTIVE 2017

     Principalele obiective şi priorităţi pentru anul 2017, vizează, în esenţă, următoarele aspecte:

§  Antrenarea personalului pentru cunoaşterea zonei de competenţă, a raioanelor de intervenţie şi reducerea  timpului de răspuns al subunităţilor de intervenţie operativă. 

§  Continuarea demersurilor pentru creșterea rolului de autoritate publică a instituţiei și sporirea nivelului de securitate al cetăţeanului;

§  Reducerea numărului de incendii la locuinţe/gospodării cetăţeneşti şi de victime
rezultate din acestea, precum și la miriști, terenuri virane, fond forestier.

§  identificarea posibilităţilor de operaţionalizare a unui dispecerat integrat cu personal din cadrul tuturor instituţiilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în cadrul cărora funcţionează centre operaţionale cu funcţionare permanentă;

 

§  Asigurarea transparenţei inspectoratului în mass-media central şi locală. 


Cod galben fără probleme deosebite în Olt

Județul Olt se află până vineri, 06 ianuarie, ora 20.00, sub incidența unei atenționări cod galben de ninsori însemnate cantitativ.  

Până la această oră nu au fost drumuri blocare sau restricționate, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe toate drumurile naționale și județene. Se acționează cu 133 de utilaje pe cei peste 1200 de kilometri de drumuri naționale și județene și se împrăștie material antiderapant, în special în pante și curbe. Din datele transmise de societatea care se ocupă cu distribuția energiei electrice, la această oră sunt 11 localități nealimentate parțial cu energie electrică. În localitățile Slatina, Gostavățu, Băbiciu, Scărișoara, Vădastra, Bucinișu, Obârșia, Vădăstrița, Urzica, Ianca și Corabia sunt 1572 de consumatori nealimentați. Echipele operatorului se află în teren pentru remedierea defecțiunilor. 

La nivelul ISU Olt sunt pregătiți să intervină peste 100 de pompieri, cu mijloace specifice, iar numărul acestora se poate suplimenta, în cel mai scurt timp, cu alți 100 de militari. De asemenea, întreg personalul unității a fost prealertat pentru a se prezenta la unitate, dacă situația o impune. 

Pentru intervenția în zone greu accesibile, sunt pregătite autospeciala tip UTV cu șenile și roți, autospeciala multifuncțională cu freză de zăpadă și sărăriță și autospeciala pentru transport victime multiple, cu tracțiune integrală.


COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Plutonier major Alin BĂSĂȘTEANU

Amenzi de peste 15.000 de lei pentru nerespectarea regulilor pe linia apărării împotriva incendiilor

În perioada 21 – 31 ianuarie a.c., specialiştii inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, alături de reprezentanţi ai structurilor MAI, constituiţi în echipe mixte, au derulat controale inopinate şi verificări la obiectivele în care se desfăşoară activităţi cu afluenţă de persoane.

Astfel, în perioada menționată, au fost executate 19 controale la operatori economici din categoria cluburi şi discoteci, fiind aplicate 18 amenzi, în cuantum de 15.500 de lei, pentru nerespectarea reglementărilor pe linia apărării împotriva incendiilor. Au fost verificate obiective din Slatina, Caracal, Balș, Scornicești, Izbiceni, Cilieni, Gostavățu, Recea, Vlădila, Nicolae Titulescu și Crîmpoia. 

Principalele nereguli identificate în teren de către inspectorii de prevenire au fost: funcționarea fără obținerea autorizației de securitate la incendiu - șase obiective; neîntocmirea planurilor de intervenție - cinci obiective; exploatarea instalațiilor electrice cu deficiențe - opt obiective; nu au fost asigurate măsuri de apărare împotriva incendiilor cât timp activitate este întreruptă - șase obiective.        

Concomitent cu activităţile de control asupra respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, pompierii din cadrul subunităţilor operative de intervenţie au efectuat 19 misiuni de recunoaştere la operatorii economici aflaţi în zona de competenţă, pentru a stabili modul de intervenţie în cazul producerii unor situații de urgență.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Plutonier major Alin BĂSĂȘTEANU

Sfaturi preventive înaintea Sărbătorilor de iarnă 

În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Matei Basarab” al judeţului Olt va desfăşura o serie de activităţi de prevenire (controale şi activităţi informativ-preventive) la localurile care vor organiza evenimente şi petreceri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Scopul acestora este depistarea și înlăturarea stărilor de pericol, a cauzelor potențiale de incendiu, a altor nereguli specifice și luării măsurilor ce se impun pentru remedierea acestora.

În acest sens, recomandăm organizatorilor  de  evenimente desfăşurate cu această ocazie, să respecte măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel:

- numărul persoanelor participante să nu depăşească capacitatea maxim admisă;

- să fie asigurate culoare şi căi de evacuare libere, marcate şi iluminate corespunzător;

- asigurarea bunei funcţionări a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;

- utilizarea corespunzătoare a instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă aferente clădirilor, evitându-se suprasolicitarea acestora sau supradimensionarea siguranţelor fuzibile din tablourile electrice;

- întocmirea şi afişarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 de locuri;

- folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu respectarea strictă a normelor de exploatare;

- amplasarea maşinilor de gătit, grătarelor, aragazurilor, cuptoarelor şi a celorlalte utilaje care degajă temperaturi ridicate, la o distanţă de cel puţin 1,5 metri faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi;

-  respectarea legislației în domeniu, în cazul în care se organizează focuri de artificii (se va urmări obținerea acordurilor pentru focurile de artificii, luarea măsurilor de prevenire, asigurarea supravegherii locurilor respective).

De asemenea, pentru a evita producerea unor situaţii de urgenţă, premergător şi pe timpul Sărbătorilor de iarnă, recomandăm tuturor cetăţenilor judeţului să respecte următoarele măsuri minimale  de prevenire a incendiilor:

-  Nu aprindeţi artificii sau lumânări în bradul de Crăciun sau în apropierea acestuia. Indiferent că este natural sau artificial, acesta se poate aprinde rapid conducând la incendierea locuinţei;

-  Nu utilizaţi instalaţii/decoraţiuni electrice cu defecţiuni sau improvizaţii; puteţi provoca astfel un incendiu;

- Decuplaţi aparatele electrice de încălzire la plecarea din locuinţă sau înainte de a adormi. 

- Nu amplasaţi material combustibile sau inflamabile în apropierea surselor de căldură! Nu lăsaţi sobele cu focul aprins atunci când părăsiţi locuinţa sau înainte de culcare;

- Verificaţi instalaţiile electrice pentru evitarea suprasolicitării şi exploatării cu improvizaţii.

- Nu utilizaţi artificii, petarde, rachetele şi alte mijloace pirotehnice în încăperi şi spaţii închise, cu aglomerări de persoane, balcoane, holuri de bloc şi pe terase. Astfel de activităţi se vor desfăşura în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, în aer liber, la distanţe de siguranţă faţă de oameni, clădiri, arbori şi autovehicule;

Având în vedere ca în această perioadă copiii sunt în vacanţă, acordaţi o mai mare atentie supravegherii lor.

•supravegheaţi jocul copiilor şi asiguraţi-vă că aceasta se desfăşoară la vedere şi nu în spaţii închise cum ar fi: poduri, fânare, adăposturi de animale etc.

•nu lăsaţi închiși în casă minorii, nici măcar pentru câteva minute; un singur minut în care aceştia nu sunt supravegheaţi poate fi fatal.

•eliminaţi din jocul lor artificiile, petardele sau pocnitorile.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Plutonier major Alin BĂSĂȘTEANU


Inscriere la Newsletter

Pentru a primi cele mai importante informatii.

RSS - Situatii de urgenta