Ce ştim despre…


Criză?
Cuvântul «criză» are ca rădăcină greces-cul «krinein» (a decide). A fost deseori folosit în trecut pentru a descrie faza decisivă, în bine sau rău, produsă pe parcursul unei boli. Este aproape imposibil să cuprinzi toate aspectele unei crize într-o singură definiţie.

În general, pe planul relaţiilor internaţio-nale, criza este asociată evenimentelor cu implicaţii politice, econo-mice, financiare sau militare DETALII...

Comunicat de presa 26.02.2018


 Județul Olt se află în această perioadă sub incidența a două avertizări meteorologice Cod Portocaliu de ninsori, viscol și temperaturi scăzute. 

Începând din data de 26 februarie, ora 03.00, la sediul ISU Olt, a fost activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției format din specialiști din cadrul Instituției Prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, Inspectoratul de Poliție Județean Olt, Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Olt. 

Structurile județene ale Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate pentru asigurarea misiunilor în sprijinul populației, fiind în dispozitiv peste 700 de pompieri, polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră, cu aproximativ 200 de mijloace tehnice. Efectivele de intervenție pot fi suplimentate cu personal aflat în turele libere.

Circulația pe drumurile naționale și județeane se desfășoară în condiții de iarnă, iar societățile de deszăpezire acționează cu peste 60 de utilaje și au împrăștiat circa 200 de tone de material antiderapant. Se circulă cu dificultate pe Drumul Județen 679, pe tronsonul Mihăești-Seaca-Văleni, Drumul Județean 641, pe tronsonul Caracal-Cezieni, Drumul Județean 546, pe tronsonul Brebeni-Coteana și Drumul Județean 546 C, pe tronsolnul Potcoava-Perieți. În aceste zone sunt mobilizate utilaje de deszăpezire care acționeză pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil, dar și pentru lărgirea drumului.    

La nivelul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență s-a dispus asigurarea serviciului de permanență, cu personal specializat și identificarea persoanelor fără adăpost în vederea transportului către spațiile de cazare asigurate la nivelul localităților.

Echipajele structurilor MAI, cu sprijinul Poliției Locale Slatina desfășoară misiuni de patrulare în vederea identificării persoanelor fără adăpost. Persoanele identificate vor fi transportate către spațiile de cazare asigurate de administrațiile locale. În adăpostul pus la dispoziție de CLSU Slatina au fost cazate noapte trecută șapte persoane fără adăpost.   

În ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, din datele comunicate de societate de distribuție, a fost afectat un punct de transformare, iar aproximativ 50 de consumatori din comuna Izbiceni nu sunt alimentați cu energie electrică.  

Recomandări:

Pentru evitarea situațiilor extreme ce pot pune în pericol viața şi sănătatea populației, le reamintim celor care pornesc la drum în această perioadă să se informeze asupra traseelor pe care le au de parcurs și să evite drumurile greu accesibile. 

De asemenea, înainte de a începe deplasarea să se asigure că sistemul de încălzire al autoturismului funcţionează, iar autovehiculul este echipat corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă.

CENTRUL DE COMUNICARE AL COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ OLT

Evaluarea activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab“ al judeţului Olt în anul 2017

1. INTRODUCERE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab”al jud. Olt, funcţionează ca structură integrată, componentă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab” al judeţului Olt, are în compunere 17 structuri funcţionale iar ca subunităţi de intervenţie - Detaşamentul de pompieri Slatina cu  Garda de intervenţie Balş,  Detaşamentul de pompieri Caracal cu Gărzile de intervenţie Osica de Sus, Stoeneşti şi Vişina , Staţia de pompieri Scorniceşti

 

2. OBIECTIVE INSTITUŢIONALE

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei în  anul 2017, care a capacitat resursele umane, materiale şi financiare avute la dispoziţie, a fost îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul alinierii la standardele impuse de statutul de ţară membră a Uniunii Europene.

 

3. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE

În anul 2017 activitatea de management resurse umane s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurându-se stabilitatea cadrelor militare în funcţiile pentru care au fost emise ordine de personal, realizându-se o încadrare foarte bună a posturilor aflate în statul de organizare al unităţii, reprezentând un procent de încadrare de 94,73%.

În cursul anului 2017 au avut loc 37 modificări în dinamica resurselor umane la nivelul unităţii, s-au organizat concursuri pentru ocuparea a 10 posturi de conducere şi 4 posturi de execuţie.

În această perioadă 124 cadre ale unităţii au urmat cursuri, pe linie de specialitate.

Pentru concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale – sesiunea 2017, au depus cereri de înscriere un număr de 55 de candidaţi şi dosarul complet 51 (20-Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti, 5-Academia Tehnică Militară, 4-Academia Forţelor Terestre, 22-Şcoala de Subofiţeri de Pompieri Boldeşti )

Pe linia prevenirii riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor nu au fost probleme deosebite - unitatea nu s-a înregistrat cu accidente de muncă.

În anul 2017, personalul cu atribuţii de control din cadrul inspectoratului a executat 37 controale tematice şi  92 controale inopinate, urmărindu-se în principal:

-  executarea sarcinilor din planurile de muncă trimestriale;

-  pregătirea pentru intervenţie a subunităţilor;

-  organizarea serviciului de permanenţă, la nivelul structurilor;

-  organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a personalului;

- îndrumarea şi sprijinirea comandanţilor de subunităţi în vederea gestionării eficiente a activităţilor din subunităţi.

În urma controalelor au fost stabilite măsuri de remediere a neajunsurilor, care au fost aduse la îndeplinire în termene ordonate.

 

4. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ

La baza activităţii desfăşurate de Centrul Operaţional al I.S.U. Olt, a stat implementarea legislaţiei privind managementul situaţiilor de urgenţă, armonizarea şi aplicarea în practică a acesteia, precum şi perfecţionarea continuă a activităţii de organizare, pregătire şi desfăşurare a intervenţiilor pe tipuri de riscuri, în condiţii de eficienţă şi securitate, cu forţele şi mijloacele avute la dispoziţie.

Scopul activităţilor a fost orientat spre atingerea obiectivului specific al compartimentului si anume gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă a activităţilor de monitorizare, evaluare înștințare avertizare prealarmare alertare și coordonare tehnică operațională a intervențiilor pentru gestionarea situațiilor de urgență

În acest scop au fost executate 128 recunoaşteri în teren, au fost întocmite 101 fişe operative , 8 planuri operative de intervenţie şi au fost executate 53 exerciţii.

Pregătirea personalului prin exerciţii, s-a executat în scopul verificării capacităţii organizatorice şi de comandă, menţinerii cooperării cu celelalte forţe participante la intervenţie şi antrenării efectivelor proprii în condiţiile specifice obiectivelor din zona de competenţă.

 

În anul 2017 inspectoratul a desfăşurat un nr. de 8 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren  la:  

•Exerciţiu de testare a planului de urgenţă externă la SC ALRO SA Slatina;

•Exerciţiu la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

•Exerciţiu la Staţia CFR Caracal;

•Exerciţiu de protecţie şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică , în urma unui accident nuclear produs la CNE Kozlodui- Bulgaria;

•Exerciţiu la SC Sovecord Internaţional SA;

•Exerciţiu în cazul producerii unui seism cu efecte majore în oraşul Balş;

•Exerciţiu în cazul producerii unui incendiu la Colegiul Naţional Radu Greceanu din Slatina;

•Exerciţiu la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina..

 

În cadrul tuturor acestora, s-a urmărit atât modul de intervenţie cât şi cooperarea cu celelalte forţe şi mijloace angrenate în intervenţia în situaţii de urgenţă (poliţie, jandarmi, servicii publice voluntare, serviciul de ambulanţă, unitatea primiri urgenţe Slatina, crucea roşie şi structurile MApN din Garnizoana Caracal). 

În perioada 14.06.2017–16.06.2017 în municipiul Slatina s-a desfășurat  Competiţia naţională de descarcerare şi de acordare a primului ajutor calificat- faza zonă,  la care au participat echipe din cadrul ISU Dolj, ISU Argeș,ISU Gorj, ISU Mehedinți și ISU Valcea. La proba de prim ajutor calificat, echipajul din cadrul ISU Olt a obținut locul I, reprezentând județul nostru în perioada 05.07.2017-07.07.2017 la faza națională a competiției desfășurată la București.

În ceea ce priveşte situaţia operativă, în anul 2017 ISU Olt a fost solicitat să intervină la un număr de 8545 evenimente, faţă de 7906 de evenimente în anul 2016  creşterea procentuală fiind  de   8,08 %.

 

Situaţia pe tipuri de riscuri se prezintă astfel :

•Incendii = 1024 intervenţii;

•Asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat = 5531 intervenţii

•Protecţia comunităţilor = 1657 intervenţii;

•Asistenţă persoane = 142 intervenţii;

•Alte situaţii de urgenţă = 88 intervenţii;

•Exerciţii tactice = 53 exerciţii;

•Alte intervenţii = 50 intervenţii

 

Raportat la domeniul de activitate al obiectivelor afectate s-au înteregistrat:  

•374 incendii la gospodării, anexe, bunuri ale populaţiei

•40  incendii la domeniul public al statului

•3 incendii la domeniul privat al statului

•44 incendii la domeniul privat român şi străin, 

•2 incendii la domeniul privat mixt 

•561 incendii s-au produs la vegetaţia uscată, mirişti etc.

 

Principalele cauze care au dus la favorizarea incendiilor , au fost :

•Instalaţii electrice defecte, Echipamente electrice improvizate Aparate electrice sub tensiune = 124

•Sistem de încălzire defect, Mijloc de încălzire improvizat/nesupravegheat, Coş, burlan defect = 79

•Jocul copiilor cu focul = 12

•Foc deschis în spaţii deschise = 95

•Acţiune intenţionată = 39

•Alte împrejurări = 675

 

În urma incendiilor, valoarea estimată a pagubelor este de cca. 7.182.010 lei , iar  valoarea   estimată a bunurilor salvate este de aproximativ 33.298.650 lei.

Pe timpul acţiunilor de intervenţie au fost salvate  81 persoane, 69 adulţi şi 12 copii, precum şi 464 animale.  

În perioada analizată echipajele SMURD au participat la 5531 intervenţii din care 5511 intervenţii de prim ajutor calificat  şi  20 intervenţii la descarcerare. În urma acestora au fost asistate medical 5723 persoane din care 5438 adulţi şi 285 copii.

Pe parcursul anului, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au participat la 327 intervenţii, din care 262 intervenţii au fost în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, iar la 65 intervenţii singure.

Dispeceratul integrat, a asigurat gestionarea a 17107 apeluri de urgenţă specifice direcţionate de S.N.U.A.U. 112, şi monitorizarea a 2079 transporturi speciale.

De asemenea fluxul informaţional decizional a fost realizat la nivel optim atât prin coordonarea oportună şi eficientă a forţelor şi mijloacelor angrenate în executarea celor 8.545 evenimente,  cât şi prin gestionarea a   12.130 documente cu caracter operativ tranzitate prin sistemele existente în dispecerat precum şi transmiterea a 149.500 SMS-uri.

Ca intervenţii deosebite putem aminti incendiul produs în data de 13.02.2017 la un operator economic din mun. Slatina, în urma căruia au ars materiale plastice(plastisol cca 21 tone, bidoane plastic cca 2 tone, măcinătură ABS cca 5,5 tone, polistiren cca 0,7 tone, PVC cca 0,4 tone, plexiglas cca 0,35tone, alte materiale plastice cca 7tone), tuburi sprai/deodorante cca 0,5 tone, carton cca 2tone, paleți de lemn cca 40buc, un motostivuitor, deșeuri ambalaje plastic - cosmetice și deșeuri menajere cca 5t;

S-au degradat pereții întregii construcții, tavanul halei s-a prăbușit pe cca 150mp, două mori de macinat plastic, un compresor, un tocător plastic, un circular, tocaria metalică. 

Pentru lichidarea incendiului au fost necesare forţe din cadrul Det. Slatina, G. Balş, St. Scorniceşti, precum şi forţe din cadrul serviciilor private pentru situaţii de urgenţă SC TMK-ARTROM şi S.C. Centrul Rivergate S.R.L., mulţumindu-le pentru sprijin cu acesată ocazie.

Un alt eveniment deosebit este  incendiul produs în data de 05.08.2017 la un depozit de băuturi alcoolice şi nonalcoolice,  în urma căruia au ars bunurile din interiorul halei pe cca 600 mp, ( băuturi alcoolice şi nonalcoolice, documente de gestiune, calculatoare, imprimante etc) şi  două  motostivuitoare , iar pentru lichidarea incendiului au acţionat forţe din partea Det. Slatina şi SPSU Rivergate Slatina.

Putem amintii și intervenția în urma unui accident rutier produs pe DN 54, pe raza localității Osica de Sus în data de  08.02.2017 în care a fost implicat un autocar ce transporta 18 persoane și cel din  24.04.2017 produs pe raza localității Bobicești (DN 65 – Pădurea Saru), urmare a coliziunii dintre un autotren și 2 autoturisme, soldat cu 6 victime, din care 5 foarte grave.

La toate aceste intervenţii, ne-am bucurat de un real sprijin  din partea IPJ şi IJJ Olt, Serviciul Judeţean de Ambulanţă precum şi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai mass-mediei, care au prezentat obiectiv desfăşurarea evenimentelor.

Secretariatul tehnic permanent al CJSU a acţionat pentru asigurarea funcţionării optime a organismului interinstituţional de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă, a urmărit asigurarea permanentă a fluxul informaţional – decizional şi a elaborat sau actualizat documentele şi planurile de intervenţie / acţiune pentru asigurarea unui răspuns oportun în situaţii de urgenţă.

 

INSPECŢIA DE PREVENIRE

Analiza situaţiei operative 2016, ne-a condus în anul 2017 spre prioritizarea acţiunilor de control şi  orientarea activităţii specifice  spre administraţiile locale, proprietarii de terenuri agricole ori forestiere şi determinarea acestora să respecte legislaţia actuală. S-a dispus ca primarii localităţilor rurale cu precădere să planifice şi să desfăşoare,  activităţi preventive pe segmentul arderilor necontrolate, informarea cetăţenilor despre modul de comportament preventiv în ceea ce înseamnă activităţile proprii în gospodăriile cetăţeneşti, iar aceste aspecte au fost analizate pe timpul controalelor la localităţi. S-a urmărit şi asigurarea zilnică a unui număr de membrii SVSU care să asigure intervenţia la nevoie pentru stingerea incendiilor. 

Efectiv activităţile de control 2017, s-au materializat prin 1093 controale   şi 24 audituri de supraveghere a persoanelor autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor. Au fost evaluaţi 480 operatori economici, 401 instituţii şi 59 localităţi. În urma acestor controale preventive, au fost identificate 5399 deficienţe de la legislaţia psi, din care: 4997 număr deficienţe noi constatate ori constatate şi înscrise în documentele de control anterioare, 402 număr deficiente soluţionate pe timpul controalelor.                

1013 nereguli au fost sancţionate, 785 cu avertisment şi 246 cu amendă în cuantum de 673052 lei. Numărul  sancţiunilor  aplicate persoanelor fizice a fost de 887 iar persoanelor juridice 140. Un număr de 13 procese verbale de constatare şi sancţionare au fost transmise la executare silită din care 5 la persoane fizice şi 8 la persoane juridice. Nu am avut procese verbale de sancţiune  contraenţională, anulate de insanţă din cauza viciilor de formă. 

În anul 2017, au fost controlate 104 obiective de patrimoniu dintre care 83 lăcaşe de cult şi 21 clădiri cu funcţiuni mixte ( 4 sedii de primării, 6 clădiri de cultură, 1 şcoală, 1 corp clădire contabilitate spital, 1 casă memorială şi 8 societate comerciale).

Este de menţionat că nu avem înregistrate incendii la clădiri înscrise în lista de patrimoniu naţional.

În anul 2017  au fost planificate şi s-au desfăşurat 5 controale tematice (împreună cu reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt şi ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Olt)la  operatorii economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase   şi s-a efectuat vizita pe amplasament 

În ceea ce priveşte analiza şi verificarea documentaţiilor tehnice în vederea emiterii actelor specifice de autoritate, personalul compartimentului avizare-autorizare a analizat un număr de 557 solicitări, fiind soluţionate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

     În domeniul securităţii la incendiu au fost înregistrate un număr de 539 solicitări, fiind soluţionate astfel:

-102 avize de securitate la incendiu;

-32 autorizaţii de securitate la incendiu;

-78 respingeri avize de securitate la incendiu;

-32 respingeri autorizaţii de securitate la incendiu;

-28 adrese comunicare documente lipsă aviz de securitate la incendiu;

-32 adrese comunicare documente lipsă autorizație de securitate la incendiu;

-118 adrese de comunicare privind neîncadrarea unor obiective de investiţii în categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

-102 puncte de vedere privind obligativitatea obţinerii de către solicitanţi a avizelor sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu precum şi asupra unor documentaţii privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

-15 sunt în curs de soluţionare; 

În domeniul protecţiei civile au fost înregistrate un număr de 18 solicitări, fiind soluţionate astfel: 

-2 avize de protecție civilă;

-3 respingeri avize de protecție civilă;

-4 adrese comunicare documente lipsă autorizație de protecție civilă;

9 adrese de comunicare privind neîncadrarea unor obiective de investiţii în categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind protecția civilă;

 

ACTIVITATEA DE INFORMARE PREVENTIVĂ

În cadrul activităţilor de informare preventiva pentru anul 2017, direcţiile principale de acţiune au cuprins informarea cetatenilor privind protejarea si comportarea in cazul unei situatii de urgenta, incendii, cutremure, inundatii, alenecari de teren.

De-a lungul anului s-au desfasurat mai multe campanii de informare ale IGSU in parteneriat cu E-On si Delgaz Grid printre care :

•Campania “ Nu tremur la cutremur”

•Campania”RISC –“Siguranta nu e un joc de noroc “ care se desfasoara pe mai multe areale astfel : Scapa de cosmarul intoxicatiilor cu gaze, Cum sa plasezi detectoarele de gaz si incendiu pentru siguranta familiei tale, Nu lasa viata sa devina o amintire. Spune nu improvizatiilor, Renunta la improvizatii cat mai ai timp!, Nu deveni victima neglijentei!, Improvizatiile si suprasolicitarea instalatiilor electrice genereaza 170 victime/an, Curata si repara cosul de fum !

•Campania “FOC”- 1 copil pe saptamana arde in Romania. Nu-ti lasa copilul singur in casa.

In urma acestor campanii de informare preventiva desfasurate la nivelul judetului Olt s-au distribuit 90 de brosuri, 787 de afise,  16309 pliante. 

Activitatea de informarea preventivă desfășurată prin intermediul mass-media locală s-a concretizat prin: 64 articole în presă, 15 știri radio și 31 știri TV şi  20 materiale in presa on line.

Instruiri realizate la operatori economici 517 cu 2960 participanţi, la instituţii 275 cu 1550 particpanţi şi la localităţi 64 cu 641 participanţi. La aceste activităţi s-a urmărit transmiterea de informaţii şi mesaje prin care să se dezvolte atitudini şi comportamente preventive salvatoare din situaţii de urgenţă. Au fost realizate 12 acţiuni prin puncte de informare preventivă, 14 lecţii de educaţie   

Asistenţa tehnică de specialitate acordată pe timpul controalelor şi/sau la solicitările terţelor personae, este materializată în 30 de astfel activităţi pe segmental avizare/autorizare şi 301 activităţi pe segmental prevenirea incendiilor.

Au fost organizate şi desfăşurate un număr de 329 exerciţii alarmare, evacuare şi iterveţie la locul de muncă, cu 19814 particiaţi, 33 exerciţii, aplicaţii şi instruiri cu SVSU/SPSU.

       PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE ŞI REZILIENŢA COMUNITĂŢILOR

Activităţile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă din judeţul Olt au fost planificate, organizate şi desfăşurate conform Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al judeţului Olt,

Acestea au presupus :

-instructaje cu preşedinţii CLSU, cu şefii centrelor operative inspectorii de protecție civilă ai UAT- urilor, directorii unităţilor de învăţământ; 

-Convocări cu şefii SVSU, cu şefii SPSU, cu conducării operatorilor economici sursă de risc

-Acţiuni „Ziua Porţilor Deschise” defăşurate cu diferite ocazii

Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a preșcolarilor, elevilor și studenților, a beneficiat de o atenție deosebită şi au vizat următoarele aspecte:

–Planificarea, organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare cu tematică de specialitate, „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”;

–Sprijirea unităților de învățământ în organizarea şi desfăşurarea exercițiilor de evacuare în situații de urgență (incendiu, seism) 

–Organizarea și desfășurarea de activităţi de informare și educare preventivă în cadrul Programului Național “Școala altfel”;

–Eficientizarea activităților de pregătire a preșcolarilor și elevilor prin încheierea de 57protocoale de colaborare cu instituțiile de învățământ din județ. 

–Acordarea asistenţei de specialitate în domeniul situaţiilor de urgenţă, personalului didactic si nondidactic din cadrul unitătilor de ănvățământ

În vederea obţinerii avizelor de înfiinţare și pentru sector de competență, în conformitate cu O.M.A.I. nr. 96/2016, au fost desfășurate activități de îndrumare în teren a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în scopul conștientizării factorilor de decizie de la nivelul localităților referitor la necesitatea efectuării de demersuri pentru respectarea criteriilor de performanță.

       COMPARTIMENTUL COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Pe parcursul anului 2017 s-a asigurat transmisia de date, la nivelul inspectoratului, în cadrul tuturor sistemelor de comunicaţii voce şi date, precum şi coordonarea activităţii de monitorizare a traficului radio şi a disciplinei radio în reţelele de radiocomunicaţii mobile de conducere şi cooperare.

A fost asigurată funcţionarea permanentă şi de calitate a sistemului informatic organizat, în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă.

   

SERVICIUL LOGISTIC

Activitatea logistică a avut ca obiectiv primordial asigurarea materială a structurii, concomitent cu gestionarea  legală a resurselor avute la dispoziţie.

Astfel, prin corelarea optimă a actului decizional şi modalităţile de finalizare a acestuia, s-au asigurat, în limita fondurilor alocate, atât mijloacele tehnice necesare îndeplinirii misiunilor specifice, cât şi condiţiile de  echipare, cazare a efectivelor şi depozitare a tehnicii de intervenţie.

    In anul 2017 au fost primite de la I.G.S.U. o motopompă remorcabilă de mare capacitate, un autocamion cu sistem hidraulic de încărcare /descărcare, un container suport logistic al intervenţiei tip I, căutare – salvare., 3 complete de scufundare tip uscat şi 3 complete de scufundate tip umed, necesare echipei specializate de scafandrii, care a fost completată cu 3 subofiţeri scolarizaţi la centru de pregătire Constanţa cu sprijinul Consiliului Judeţean Olt.

Alte activităţi :

-s-a desfăşurat procedura de achiziţie directă pentru achiziţionarea a două  bărci a 4 persoane cu rame şi a unui echipament de intervenţie combinat tip Hooligan;

-s-a desfăşurat procedura de achiziţie şi s-a achiziţionat contractul de lucrări având ca obiect „Garaj autospeciale din elemente de construcţie uşoară la sediul I.S.U Olt în valoare de 274.030 lei.

-s-au efectuat lucrări de întreţinere şi reparaţii curente în regie proprie (montaj uşi secţionate la garajul inspectoartului, pavare alei, montaj şi punere în funcţiune a rezervoarelor supraterane de carburanţi, etc)

 

UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE

În execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, obiectivul fundamental al managementului financiar-contabil a fost stabilirea permanentă şi propunerea spre aprobare a priorităţilor esenţiale, respectarea prevederilor legale referitoare la gestionarea şi buna gospodărire a banului public, prevenirea şi înlăturarea abaterilor de la dispoziţiile legale, întărirea disciplinei financiare de plan şi contractuale, diminuarea formelor de păgubire a patrimoniului instituţiei şi asigurarea condiţiilor de răspuns în situaţii de urgenţă.

Creditele deschise la titlul II – bunuri şi servicii, în  cursul anului 2017, bugetul executat  este de 1.148.800,00 lei au asigurat strict acoperirea costurilor privind  întreţinerea şi menţinerea stării de operativitate a inspectoratului.

 

DOMENIUL JURIDIC

În acest an, s-a urmărit asigurarea de consultanţă, asistenţă şi reprezentare, apărarea drepturilor şi intereselor legitime în raporturile cu autorităţi publice, instituţii, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

 

Astfel în anul 2017, au fost elaborate şi formulate acţiuni, întâmpinări, căi de atac şi au fost exercitate mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor instituţiei într-un număr de 20 cauze civile (10 cauze fiind nou înregistrate) la instantele judecatoresti.   

 

5.  SUPORT DECIZIONAL

Din punct de vedere tehnic, la nivelul ISU Olt, suportul decizional este eficientizat prin utilizarea permanentă a unor aplicaţii informatice, a reţelelor de telefonie şi fax şi a sistemelor de transmisie radio a datelor şi informaţiilor de interes operativ, funcţia decizională, pe niveluri de competenţă, fiind exercitată având ca fundamentare, întregul bagaj de elemente operative şi reglementative necesare elaborării şi implementării unor decizii oportune şi eficiente pentru gestionarea atribuţiilor din competenţă.

De asemenea caracterul operativ al elaborării deciziilor este asigurat prin utilizarea bazelor de date operative completate şi accesate până la nivelul IGSU şi alte instituţii de nivel ierarhic superior cu responsabilităţi în gestionarea activităţilor şi acţiunilor din competenţă.

 

6. COOPERARE  INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

În vederea gestionării tuturor tipurilor de riscuri cu arie de manifestare pe teritoriul judeţului Olt, inspectoratul a acţionat permanent pentru o cooperare proactivă cu structurile de management al situaţiilor de urgenţă, la toate nivelurile. 

La nivelul judeţului Olt, cooperarea interinstituţională în domeniul situaţiilor de urgenţă este bine organizată, toate instituţiile cu responsabilităţi în identificarea riscurilor şi limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, acţionând cu celeritate pentru îndeplinirea funcţiilor atribuite în scopul asigurării sau restabilirii stării de normalitate. Este de menţionat faptul că, la nivel interinstituţional, a fost dezvoltat şi aplicat un mod de acţiune bine coordonat, fundamentat pe relaţionarea directă şi un mod de lucru în echipă. 

În acest sens , având în vedere caracterul operativ al activităților şi măsurilor cu aplicare imediată, precum şi nevoia de acţiune în sistem integrat a tuturor resurselor , prin prisma creşterii eficienţei în gestionarea situaţiilor de urgenţă în responsabilitate comună , dispeceratul integrat ISU – SAJ Olt reprezintă un aspect motivaţional în dezvoltarea acestui item interinstituţional de prim răspuns.

Tot în acest context, putem sublinia şi buna colaborare cu reprezentaţii mass-mediei, care au prezentat cu acurateţe, şi în mod obiectiv principalele acţiuni desfăşurate în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

     

7.  MANAGEMENTUL COMUNICARII

Activitatea de informare şi relaţii publice a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt, a fost organizată şi desfăşurată în scopul creșterii gradul de transparenţă a activităţilor publice specifice inspectoratului prin întocmirea şi difuzarea către mass-media a 20 de buletine de presă, ce au avut ca subiecte intervenţii, exerciţii şi aplicaţii, măsuri de prevenire a diferitelor situaţii de urgenţă, activităţi precum Ziua Porţilor Deschise, Ziua Pompierilor din România, Ziua Protecției Civile.

În urma difuzării celor 20 buletine de presă și a răspunsurilor date solicitărilor venite din partea mass – media,  în presa scrisă locală, regională și centrală au apărut un număr de 2391 articole, au fost difuzate 489 ştiri la posturile de televiziune și 130 de ştiri  la posturile de radio locale şi centrale. 

În relaţia cu presa locală, s-a asigurat fluxul informaţional transparent şi echidistant, iar prin buna colaborare cu omologii din cadrul Instituţiei Prefectului, IPJ Olt, IJJ Olt şi STPF Olt, s-au pus bazele unei acţiuni permanente de deschidere şi interes faţă de solicitările mass-media.

 

8.OBIECTIVE 2018

    Ca principale obiective propuse pentru anul în curs putem enumera :  

•Implementarea unui sistem radio de cooperare interinstituţională specifică manifestării riscului, la nivel judeţean; 

•Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor de pregătire, reacţie şi refacere în urma dezastrelor naturale sau antropice prin interconectarea pe diferite nivele de competenţă şi responsabilitate.

•Continuarea demersurilor pentru creșterea rolului de autoritate publică a instituţiei și sporirea nivelului de securitate al cetăţeanului;

•Reducerea numărului de incendii la locuinţe/gospodării cetăţeneşti şi de victime

rezultate din acestea, precum și la miriști, terenuri virane, fond forestier.

•Reducerea numărului obiectivelor puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu.

•Identificarea posibilităţilor de operaţionalizare a unor puncte de lucru care acopere nevoile operative din  judeţ

•Reorganizarea raioanelor de intervenţie şi reanalizarea/realizarea planurilor comune de intervenţie în funcţie de concluziile rezultate în urma analizei situaţiei operative analizei riscurilor existente la nivelul zonelor competenţă proprii precum şi a criteriilor operaţionale şi criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului.

 

9. CONCLUZII

Apreciez activitatea inspectoratului ca fiind foarte bună, cu o creştere substanţială în ceea ce înseamnă demersurile şi atitudinea personalului pentru atingerea obiectivelor instituţionale.

În anul 2017 ISU Olt a fost evaluat în cadrul unui control de fond desfăşurat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar rezultatele au arătat că ne-am desfăşurat activitatea conform  cerinţelor şi obiectivelor stabilite.

Raportul de control emis, în urma centralizării aprecierii fiecărui obiectiv evaluat încadrează  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Matei Basarab”al jud. Olt ca fiind o structură cu activitate performantă.

Concurs între pompierii profesioniști

Concursurile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă se organizează în fiecare an, în perioada iunie-septembrie, având ca obiectiv fundamental dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă.  

Vineri, 23 iunie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al județului Olt organizează faza pe unitate a concursurilor, la care vor participa echipe din cadrul Detaşamentului Slatina, Detaşamentului Caracal şi Staţiei Scorniceşti.

Echipajele participante îşi vor demonstra abilitățile la următoarele probe:

-Scara de fereastră;

-Pista cu obstacole pe 100 de metri;

-Ştafeta 4X100 de metri; 

-Realizarea dispozitivului de intervenţie la motopompă. 

Concursul va avea loc cu începere de la ora 08.00, la sediul ISU Olt, unde se va desfășura prima probă de concurs (scara de fereastră) şi va continua, de la ora 09.00, la Stadionul „1 Mai” din Slatina.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Plutonier major Alin BĂSĂȘTEANU

Peste 21 de incendii de vegetație uscată, în numai 72 de ore

Pe teritoriul judeţului Olt, în ultima perioadă, s-a amplificat fenomenul de ardere necontrolată a miriştilor şi vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole, astfel că în perioada 23-25 iunie 2017 s-au înregistrat 21 de astfel de  incendii.

Localităţile în care s-au înregistrat intervenţii pentru localizarea, lichidarea şi limitarea efectelor arderilor de  mirişti sunt: Slatina, Balș, Drăgănești Olt, Scornicești, Piatra Olt, Dăneasa, Găneasa, Sprâncenata, Obârșia, Grădinile, Cezieni, Coteana, Gostavățu. În urma celor 21 de arderi necontrolate, au ars peste 11 hectare de cereale păioase și aproximativ 15 hectare de vegetație uscată, miriști și gunoaie.   

Având în vedere că numărul arderilor necontrolate este în creştere, ISU Olt a notificat toate primăriile din județ asupra obligaţiilor legale ce le revin în acest sens și s-a dispus informarea cetățenilor privind interzicerea incendierii suprafețelor agricole și efectuarea de controale prin intermediul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență. 

Reamintim următoarele prevederi legale pe care cetățenii, instituțiile și operatorii economici ar trebui să le cunoască:

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.

Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională al cărei cuantum este cuprins între 3000 - 6000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000 – 50.000 lei persoane juridice.

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România stabileşte la GAEC 5 şi GAEC 8 că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.

În condiţiile în care este necesară arderea miriștilor pentru combaterea dăunătorilor și au fost se obţinute aprobările prevăzute de legislaţia în vigoare, arderea vegetației uscate se face cu respectarea următoarelor măsuri:

- condiţii meteorologice fără vânt;

- parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

- izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

- asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

- asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha, a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

- asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.


COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Plutonier major Alin BĂSĂȘTEANU

Atenție la arderea vegetației uscate!


Utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor conduce adesea la arderi necontrolate, care produc pagube materiale însemnate sau chiar pierderi de vieți omenești.

Condiţiile de vânt şi nerespectarea măsurilor obligatorii de protecţie constituie elemente care întreţin şi favorizează propagarea focului.

Pentru evitarea producerii unor evenimente negative, ISU Olt reaminteşte cetăţenilor regulile generale în ceea ce privește arderea vegetației uscate:  

- condiţii meteorologice fără vânt; 

- colectarea în grămezi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată; 

- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de 

transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; 

- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m; 

- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 

- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; 

- supravegherea permanentă a arderii; 

- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; 

- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor. 

Pentru prevenirea unor eventuale accidente de circulaţie, urmare a scăderii vizibilităţii în timpul utilizării focului deschis, lucrările de igienizare se vor efectua în prezenţa permanentă a unei persoane în zona drumurilor publice. 

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton, asfalt, bitum, ulei etc. 

Legea nr. 265/2006 prevede amenzi pentru arderea vegetaţiei uscate fără acceptul Agenţiei pentru Protecţia Mediului cuprinse între 3000 şi 6000 de lei pentru persoanele fizice şi între 25000 şi 50000 de lei pentru cele juridice. 

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte: 

- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; 

- amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi. 

Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Echipajele ISU Olt au acționat în acest an pentru stingerea a peste 20 de incendii de vegetație uscată. 

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Plutonier major Alin BĂSĂȘTEANU


Inscriere la Newsletter

Pentru a primi cele mai importante informatii.

RSS - Situatii de urgenta