Ce ştim despre…


Criză?
Cuvântul «criză» are ca rădăcină greces-cul «krinein» (a decide). A fost deseori folosit în trecut pentru a descrie faza decisivă, în bine sau rău, produsă pe parcursul unei boli. Este aproape imposibil să cuprinzi toate aspectele unei crize într-o singură definiţie.

În general, pe planul relaţiilor internaţio-nale, criza este asociată evenimentelor cu implicaţii politice, econo-mice, financiare sau militare DETALII...

Ce este înştiinţarea?

Activitatea de transmitere a infor-maţiilor autorizate despre iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei pu-blice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării, surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie.

Înstiinţarea se realizează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau de serviciile de urgenţă profe-sioniste, după caz, pe baza informaţiilor primite de la populaţie, sau de la structurile care monitorizează structurile de risc.


Inscriere la Newsletter

Pentru a primi cele mai importante informatii.

RSS - Situatii de urgenta